Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Hukuku

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Devletin kökeni, gelişimi ve yapısı gibi olgular hakkında bilgi sahibi olur.
  • Cezalandırma ve vergilendirme gibi tekelinde bulundurduğu görev ve yeteneklerinin konusuna hakim
  • Devletin vatandaşlarıyla ve diğer örgütlerle ilişkilerini anlamlandırma yeteneği
  • Vatandaşın kamusal makamlar karşısındaki hak ve görevlerini irdeleme yeteneği
  • Klasik dönemde Osmanlı ceza mahkemesi hukukunun ana ilkelerine hakimiyet
  • Ceza Muhakemesi hukuku bilgi donanımı
  • Siyasi düşünce tarihi ve devlet kuramının soyut ve aşkın kuramsal çalışmalar olmadığını,
  • Bu kuramsal gelişmelere zemin oluşturan tarihsel dönüşümleri ,
  • Ulusal üstü insan hakları hukukunun oluşumuna ön gelen tarihsel ve kuramsal gelişmeleri anlayabilecek temel bilgi birikimine sahip olur.
  • Batılı insan hakları anlayışının evrimi ve kurumsallaşması süreci; siyasi düşünce tarihini bilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat