Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • İtikadi ve teolojik alanda temel klasik ve modern metinleri okuyup anlama
  • İtikadi ve teolojik alanda terminolojiyi anlayıp doğru kullanabilme
  • Genelde tüm İslam bilimlerinin özelde kelam bilim dalının doğuş, gelişim ve günümüze yansıyış biçimi hakkında bilgi sahibi olma
  • İslam dininin Kur’ân-ı Kerim’de ve sahih sünnette yer alan inançlarını doğru anlayıp yorumlama
  • Din, mezhep ve çağdaş dini akımlar hakkında bilgi edinme
  • İslam inancına ait klasik bilgileri interdisipliner bir anlayışla okuyabilme
  • Günümüz insanının karşılaşabileceği çağdaş inanç problemlerini tespit etme
  • İslam dininin evrensel değer ve öğretilerini toplum ve bireylerin gereksinimleri doğrultusunda yorumlama
  • Yeryüzündeki yaşayan çeşitli din ve kültürlerle diyaloğa açık, bir arada yaşama ve uzlaşı kültürüne sahip olma
  • Kaynaklardan yararlanma yöntemlerini kullanarak elde edilen verileri tahlil etme, sentezler yapma ve sonuçları bilimsel ölçülerle sunabilme

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat