Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • İtikadi ve teolojik alanda temel klasik ve modern metinleri okuyup anlama
  • İslam dininin ana kaynaklarında yer alan itikada dair nasslardan hareketle bir sistematik oluşturma
  • Din, mezhep ve çağdaş dini akımlar hakkında yorum, karşılaştırma ve değerlendirme yapabilme
  • İslam inancına ait klasik bilgileri interdisipliner anlayışla okuyabilme; modern bilim ve düşünce birikimiyle yorumlayıp değerlendirme
  • Günümüz insanının karşılaşabileceği çağdaş inanç problemlerine çözüm üretebilme
  • Dinimizin inançla ilgili konu ve meselelerine modern araştırma yöntemlerini kullanarak yeni yaklaşımlar yapabilme, çözümler üretebilme ve yeni metotlar geliştirme becerisini kazandırabilme
  • İslam dininin evrensel değer ve öğretilerini toplum ve bireylerin gereksinimleri doğrultusunda yorumlama
  • Yeryüzündeki yaşayan çeşitli din ve kültürlerle diyaloğa açık, bir arada yaşama ve uzlaşı kültürüne sahip olma
  • İslam inanç ve öğretilerinin temel kuralları çerçevesinde objektif, özgün ve bağımsız çalışma yapabilme formasyonunu kazanma
  • Kaynaklardan yararlanma yöntemlerini kullanarak elde edilen verileri tahlil etme, sentezler yapma ve sonuçları bilimsel ölçülerle sunabilme

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat