Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Disiplinler arası takım çalışması becerisi kazanmak
 • İletişim teorilerine hakim olmak
 • Anlama ve ifade etme yeteneklerinin kazanmak
 • Proje tasarlama, yürütme ve değerlendirilmesi hakkında beceri kazanmak
 • Sözsüz iletişimin alt kategorilerini tanımak
 • Gündelik iletişim ve akademik iletişim arasındaki farklılıkları belirlemek
 • Medya okuryazarı olmak
 • Meslekte profesyonellik ve etik (ahlaki) sorumluluklar kazanmak
 • Tez yazım kurallarına hakim olmak
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisini geliştirmek.
 • İletişim mesleğinin küresel ve toplumsal etkilerinin anlaşılmasına yardımcı olmak.
 • Güncel olaylar hakkında bilgi edinmek ve bunları iletişim mesleği kapsamında analiz etmek
 • İletişim uygulamalarında gerekli teknik ve modern araçları kullanma becerisini kazanmak
 • Farklı iletişim sistemlerini bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilme yeteneği vermek.
 • İletişim sistemlerinin global ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak.
 • Güncel iletişim kuramları hakkında bilgi edinme
 • İletişimin multidisipliner yapısını kavramak

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat