Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2012 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Uzmanı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans mezunu olmak ve Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı'ndan yeterli puanı almış olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans mezunu veya denkliği tanınan bir fakülteden mezun olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir. Detaylar için bakınız. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf

Program Profili

Ders programı, Kıraat ilminin çeşitli konularını içeren derslerden oluşur (Kıraat İlminin Temel Kaynakları, Kıraat Kavramları, Mütevatir Kıraatler ve Usulleri gibi). Öğrenci ders dönemini tamamlayarak Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında tez yapmak zorundadır. Dersler Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kur’ân-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından yürütülür.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar pedagojik formasyon sahibi olmak şartıyla Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli pozisyonlarında görev alabilirler. Ayrıca üniversitelerin Kur’ân-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı ile ilgili akademik kadrolarında yer alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yarıyıl veya yıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve /veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak ilgili Enstitünün akademik takviminde belirlenen süre içinde yapılır. Sınav evrakı ilgili öğretim üyesi tarafından beş yıl süre ile saklanır. Kredili bir dersten başarılı sayılabilmek için; a)Yarıyıl sonu sınavlarında yüksek lisans programlarında yüz üzerinden en az 65 almış olmak. b)Başarı notu yüksek lisans programlarında yüz üzerinden en az 65 almış olmak. Başarı notu ara sınav notunun % 40'ı ile final sınavının % 60'ı alınarak bulunur.

Mezuniyet Koşulları

Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçebilirler. Tezin tamamlanması ve jüri önünde savunulmasından sonra mezun olurlar. Ayrıca bir öğrencinin yüksek lisans programından mezun olabilmesi için tüm derslerden not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

-

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Erdoğan BAŞ, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Kampüsü, Mahir İz Cad. No: 2 Üsküdar İstanbul. Ofis: Mehmet Cengiz binası 4. kat. Ofis Tel No: 0216 651 4784 e-mail: erdoganbas@hotmail.com

Bölüm Olanakları

-

Müfredat