Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi

Program Tanımları

Kuruluş

-

Kazanılan Derece

-

Kabul ve Kayıt Koşulları

-

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

-

Program Profili

-

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

-

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

-

Mezuniyet Koşulları

-

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

-

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Temel mesleki bilgiler
  • Bir kurumda belli bir alanda çalışmak ve kısmen uzmanlaşmak
  • Tüm düzeylerde karar alma yeteneği
  • Disiplinler arası çalışmalara uyum sağlama becerisi
  • Bilgiyi uygulamada kullanabilme becerisi
  • Yeni durumlara uyarlanabilme yeteneği
  • Yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği
  • Karşılaşılan sorunları analiz etme ve çözme yeteneği
  • Önerilen çözümü savunabilme becerisi
  • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat