Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Maliye

Program Tanımları

Kuruluş

1982 yılında kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 1984 yılında yüksek lisans düzeyinde eğitim öğretime başlanmıştır. Kurulduğu tarihten bu yana eğitim öğretim faaliyeti Bahçelievler Yerleşkesi’nde sürdürülmektedir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitim Giriş Sınavından 60 puan almış olması gerekir. Bilim dalı tarafından yapılan Yazılı veya sözlü sınavdan başarılı olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler yüksek lisans programına başvurabilir. Başka bir üniversiteden yüksek lisans dersi alan öğrencilerin aldıkları dersler değerlendirmeye alınır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin 30 AKTS kredisini tamamlamış olması gereklidir. 4 üzerinden alınması gereken not ortalaması 2,5’tir. Dersleri tamamlayan öğrencilerin bitirme tezi hazırlaması zorunludur.

Program Profili

Bilim dalımızın akademik kadrosu, 3 Doç.Dr ve 4 Araştırma Görevlisi’nden oluşmaktadır. Bölümümüzde İstikrar Politikası İçerisinde Maliye Politikası, Türkiye’nin İç ve Dış Borçları, Kamu Kesimi Ekonomisi, Milli Gelir ve Kamu Kesimi Dengesi, Araştırma Yöntemleri dersleri ile kapsamlı bir öğretim hizmeti verilmektedir. Öğretim sürecinde temel amaç, evrensel değerde bilimsel faaliyetleri gerekleştirmek ve bu anlamda ekonomik ve mali olayları analiz edebilen bireyler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız, hem özel sektörde hem de kamu sektöründe çeşitli alanlarda istihdam edilirler. Her iki sektörde tüm teftiş ve denetim birimlerinde müfettişlik, kontrolörlük, mali analistlik gibi görevlerde bulunabilirler, Maliye Bakanlığın’da maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü; İçişleri Bakanlığı’nda kaymakam; Adalet Bakanlığı bünyesinde idari hakim olabilirler. Üniversitelerde akademik kadrolarda çalışabilirler. Kamu ve özel sektör bankalarında çeşitli görevlerde yer alabilecekleri gibi; mali müşavirlik, serbest muhasebecilik, yeminli malî müşavirlik de yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mali İktisat Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler doktora programına geçiş yapabilirler. Hem özel sektörde hem de kamu sektöründe tüm teftiş ve denetim birimlerinde müfettişlik, kontrolörlük, mali analistlik gibi görevlerde bulunabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde her yarı yıl içerisinde 1 ara sınav 1 final sınavı olmak üzere 2 sınav yapılmaktadır. Ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı değerlendirmeye alınır. Geçme notu 65'dir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin 30 AKTS kredisini tamamlamış olması gereklidir. 4 üzerinden alınması gereken not ortalaması 2,5’tir. Dersleri tamamlayan öğrencilerin bitirme tezi hazırlaması zorunludur. Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisi mezun olmaya hak kazanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Ressam Namık İsmail Sok. No:1, P.K.34180 Bahçelievler, İstanbul, TURKEY. Tel. / Phone : +90 (212) 506 47 12/13 - 506 47 24 Faks / Fax : +90 (212) 506 88 61 e-posta / e-mail : sbe@marmara.edu.tr Web Sitesi : http://sbe.marmara.edu.tr TSE Web Sitesi : http://www.tse.gov.tr efmd Web Sitesi : http://www.efmd.be Program Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Ali Özbudun

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mali İktisat alanında bilimsel yaklaşım becerisinin kazandırılması
 • Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi
 • Maliye politikalarının maliye, iktisat ve siyaset bilimi çerçevesinde incelenmesi
 • Devletin ekonomik fonksiyonlarının teorik ve tarihsel gelişmeler çerçevesinde irdelenmesi
 • Maliye politikalarının analiz edilmesi
 • Devlet bütçesinin ekonomik açıdan analiz edilmesi
 • Akademik etik ve sorumluluk anlayışının kazandırılması
 • Maliye politikasının etkinliği ekonomik konjonktür çerçevesinde değerlendirilmesi
 • Statik modelde para, maliye ve gelirler politikasını analiz edilmesi
 • Türkiye’de Kamu Kesiminin Ekonomi İçindeki Nisbi Payını örneklerle açıklanması
 • Kamu Harcamalarında Etkinliğin (Fayda-Maliyet Analizi) açıklanması
 • Maliye politikası bağlamında kullanılan araçların detaylı bir şekilde incelenmesi

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat