Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Maliye

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi

Kazanılan Derece

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) 65 (GRE 658 veya GMAT 486) sözel/eşit ağırlık puanı almış olması ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 60 (KPDS, TOEFL eşdeğerleri) puanı almış olması gerekmektedir. İlgili bölüm tarafından yazılı veya sözlü olarak yapılan mesleki bilgi değerlendirmesi sınavında başarılı olan öğrenciler kesin kayıt hakkı kazanırlar.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

-

Program Profili

Program 1 Profesör, 3 Doçent ve 1 Yardımcı Doçentten oluşmaktadır. Programda haftalık 18 saat üzerinden 6 ders okutulmaktadır. Bu dersler ''1982 sonrasında Türkiye'de uygulanan maliye politikaları'', ''Açık ekonomide maliye politikası'', ''Avrupa Topluluğu bütçe politikası'', Kamu kesimi finansmanı'', ''Küresel kamu maliyesi'' ve ''Vergi politikası''dır. Programın temel amacı akademik düzeyde öğrencilerin küresel mali olayları analiz kabiliyetinin geliştirilmesidir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Öğrenciler ''doktor'' ünvanıyla mezun olmaktadırlar. İlgili alanda ''uzman'' sıfatıyla hem özel sektörde hem de kamu sektöründe çalışabilirler. Teftiş ve denetim birimlerinde müfettişlik, kontrolörlük, mali analistlik gibi görevlerde bulunabilirler. Kamuda, gerekli sınavlarda başarı gösterdikleri takdirde; maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, kaymakam, idari hakim olabildikleri gibi akademik kadrolarda da çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yarı yıl içerisinde 1 ara sınav ve 1 final sınavı olmak üzere 2 sınav yapılmaktadır. Ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı değerlendirmeye alınır. Derslerden başarılı olmak için 75/100 ve 3.00/4.00 puanlarını yakalamış olmak gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Doktora ders ve yeterlilik aşamalarını başarıyla geçen öğrenciler ''doktora tezini'' tamamladıkları takdirde mezun olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Ressam Namık İsmail Sok. No:1, P.K.34180 Bahçelievler, İstanbul, TURKEY. Tel. / Phone : +90 (212) 506 47 12/13 - 506 47 24 Faks / Fax : +90 (212) 506 88 61 e-posta / e-mail : sbe@marmara.edu.tr Web Sitesi : http://sbe.marmara.edu.tr TSE Web Sitesi : http://www.tse.gov.tr efmd Web Sitesi : http://www.efmd.be Program Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Ali Özbudun

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Milli gelir genel dengesinin oluşma sürecince kamu kesimi dengesinin etkisi
  • mikro iktisat temelli genel dengeden makro iktisat temelli genel dengeye ulaşma
  • kamu açık ve fazlaların makro ekonomik etkileri
  • Kamu ekonomisinin özellikleri ekonomideki büyüklüğü ve etkileri
  • Kamu kesiminde üretilen mal ve hizmetlerin çeşitliliği
  • Kamusal harcama, kamusal finansman, vergilerin iktisadi analizi
  • Devletin ekonomiyi istikrara kavuşturması için kullandığı maliye politikası
  • Gelişmekte olan istikrar politikaları içinde maliye politikasının rolü, alternatif makro teoriler
  • Maliye politikası, gelir, harcama, vergi ve borçlanma politikası konuları
  • Osmanlı dönemi 1923-1950,1950-1960, 1980-1990 sonrası dış borç politikası

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat