Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Maliye

Program Tanımları

Kuruluş

-

Kazanılan Derece

Lisansüstü/Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitim Giriş Sınavından 60 puan almış olması gerekir. KPDS veya ÜDS sınavından yabancı dil bilgisine ilişkin yeterlilik düzeyini kanıtlaması gerekir. Söz konusu sınavlara katılmamış veya yeterli puanı elde edememiş adayların, üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında yetrlilik puanını almış olması gerekir. Bilim dalı tarafından yapılan Yazılı veya sözlü sınavdan başarılı olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

-

Program Profili

Ana bilim dalımız 3 profesör, 1 doçent , 1 yardımcı doçent ve 5 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Program kapsamında kamu kesimi ekonomisi, kayıtdışı ekonomi, eğitim, sağlık ve savunma hizmetleri, araştırma yöntemleri ile istikrar politikaları dersleri verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Maliye Teorisi doktora programı mezunları ağırlıklı olarak Maliye Bakanlığı, Sayıştay gibi kamu kesimi bünyesinde istihdam edilmektedirler. Bununla birlikte denetim ve vergi alanında çalışan özel şirketler, hukuk büroları, mali müşavirlik hizmetleri gibi iş kollarında da istihdam edilen mezunlar söz konusu olabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Maliye Teorisi doktora programı çerçevsinde öğrenciler, her ders için 1 adet ara sınav, 1 adet yarıyıl sonu sınavına girmektedirler. Bunun yanında ilgili derse göre; derse katılım, dersle ilgili hazırlanan proje ve sunumlar, yazılı ve sözlü çalışmalar, dersle ilgili değerlendirmelerde kriter olarak göz önünde tutulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kredili derslerini eksiksiz olarak tamamlayan öğrenciler, doktora yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yazılı ve sözlü olarak yapılan doktora yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler, doktora tez dönemine geçerler ve dkotora tezlerinin başarılı olması durumunda doktora programından mezun olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ressam Namık İsmail sokak, No: 1, Bahçelievler İstanbul. 212 507 99 25 / 1202 Program Başkanı: Prof. Dr. Turgay Berksoy, 212 507 99 25 / 1204

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Maliye Teorisi alanında bilimsel yaklaşım becerisinin kazandırılması
 • Mali konuların boyutlarının maliye, iktisat ve hukuk bilimi temelinde problematize edilerek irdelenmesi
 • Devletin ekonomik fonksiyonlarının teorik gelişmeler çerçevesinde incelenmesi
 • Devletin ekonomik amaçlarına yönelik kullandığı maliye politikasının analiz edilmesi
 • Maliye Politikası bağlamında kullanılan araçların detaylı bir şekilde incelenmesi
 • Kayıtdışı ekonominin nedenleri ve etkilerinin değerlendirilmesi
 • Vergi politikası ve sistemlerinin analiz edilmesi
 • Eğitim, sağlık, çevre, savunma gibi mal ve hizmetlerin ekonomik ve sosyal açıdan analiz edilmesi
 • Devlet bütçesinin hukuki, siyasi, ekonomik ve mali açıdan analiz edilmesi
 • Yolsuzluğun ekonomik, siyasi ve sosyal boyutlarının analiz edilmesi
 • Akademik etik ve sorumluluk anlayışının kazandırılması

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat