Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme

Program Tanımları

Kuruluş

Muhasebe Denetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı 2003-2004 öğretim yılında faaliyete geçmiş, ilk olarak 2003 yılı eylül ayında öğrenci alımına başlanmıştır. Bu alanda eğitim öğretim faaliyetine devam edilmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara MUHASEBE DENETİMİ alanında yüksek lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Muhasebe Denetimi Yüksek Lisans Programına, Lisans diplomasında yer alan mezuniyet derecesi, ALES sınavı puanı ve bilim dalı tarafından yapılan sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile öğrenci kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programımızda sertifikaya ya da tecrübeye dayalı önceki öğrenmenin tanınması başlatılmış değildir. Programımız örgün (formal) öğrenmeyi tanımaktadır. Bu anlamda programımızın bir önceki öğrenme aşaması lisans mezuniyetidir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda bahar ve güz dönemlerinde yer alan toplam 12 ders ve seminer dersinden tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2,5 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı yüksek lisans tezini seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Muhasebe Denetimi alanında yüksek lisans diploması verilir.

Program Profili

Program denetim alanında çalışacak kişiler yetiştirmeye odaklıdır. Günümüzde muhasebe ve denetim konusunda hızla meydana gelen değişiklikler, gelecekte denetçilik mesleğini yapacak kişilerin bu konuda donanımlı olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle Muhasebe Denetimi Yüksek Lisans programında öğrencilere muhasebe denetimi konusunda çalışmaya başladıkları zaman ihtiyaç duyacakları temel bilgiler aktarılmaktadır. Güz ve bahar dönemlerinin her birinde öğrencilere muhasebe denetimi odaklı altı ders verilmekte olup, dönem sonunda toplamda on iki ders ve güz döneminde alacakları seminer dersini başarıyla tamamlamaları beklenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm mezunları genellikle uluslararası büyük denetim firmaları, büyük ölçekli işletmelerin iç denetim departmanları ve kamu sektöründe denetçi olarak çalışmaya başlamaktadır. Mezunlarımızdan akademisyen olarak çalışmayı tercih eden öğrenciler de bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunların eğitimlerine devam etmek istemeleri durumunda doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Muhasebe Denetimi yüksek lisans programı mezunları tercih ettikleri bir üst eğitim için gereken ALES sınavı ve tercih edilen programların mülakat ve/veya yazılı sınavlarında başarılı olmaları koşulu ile bir üst programa devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda sınavlar Enstitü;nün belirleyeceği kriterler koşullarında yapılmaktadır.Bu çerçevede Enstitü&;nün belirlediği tarihlerde her yarıyıl 1 arasınav (vize) ve 1 final sınavı yapılmaktadır. Ayrıca öğrencinin sınıf içi derse katılımı ve hazırlayacağı ödevleri de ilgili dersin öğretim üyesi tarafından değerlendirmeye alınabilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler derslere en az %70 oranında devam etmeleri, programda yer alan derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2,5 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri ve konuları ile ilgili bir alanda hazırladıkları tezi seçilmiş bir jüri önünde savunarak başarılı bulunmaları durumunda mezun olmaya hak kazanırlar. Mezun olmaya hak kazanan öğrencilere Muhasebe Denetimi alanında yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı&; Prof.Dr.Nejat BOZKURT Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Adres:Eğitim Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd. MÜ Göztepe Yerleşkesi Göztepe, Kadıköy/İstanbul

Bölüm Olanakları

Bir yıllık eğitim süresi boyunca 13 ders ve kendi konseptleri üzerine uzmanlaşmış eğitimcilerle program, çok kapsamlı bir eğitim veriyor ve öğrencileri hem özel hem de kamu sektörü denetim mesleğine hazırlıyor.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Bir işletmeyi veya kuruluşu mesleki bilgi ve anlayış açısından ele alabilmek, inceleyebilmek ve denetlemek
 • Muhasebe denetimi bilim dalının literatürü, prensipleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ve tartışabilmek
 • Global, toplumsal ve hukuksal değişimlerin sebep ve etkilerini analiz edebilmek
 • İşlemsel ve taktik düzeydeki bir sorunun çözümü ile ilgili olarak fikir öne sürebilmek
 • Önerilen fikir ve çözümleri savunabilmek
 • Elde edilen bilgi ve beceriyi uygulamada kullanabilmek
 • Bağımsız davranabilmek ve insiyatif alabilmek
 • İleri düzeyde mesleki bilgi sahibi olabilmek
 • Disiplin içi ve disiplenler arası çalışma ve takım çalışması yapabilmek
 • Muhasebe Denetimi için temel bilgisayar becerilerini kullanabilmek
 • Denetim mesleği ile ilgili bir düşünme sistemine sahip olmak
 • Ulusal ve uluslararası alandaki mesleki gelişmeleri takip edebilmek ve yorum yapabilmek
 • Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olmak
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek ve sunum yapabilmek

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat