Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (Almanca)

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • analitik düşünce yeteneğinin geliştirilmesi
  • yeni teknolojilerin ve trendlerin tanıtılması
  • finansal faaliyetler ve hedeflerin analizi
  • finansman çeşitleri
  • finansman araçları ve yatırım hedefleri
  • bilimsel raporların alt kategorilerinin ölçümü
  • güncel maliyetlerin hesaplanması ile mal ve hizmet fiyatlarının belirlenmesi
  • şirketlerin muhsadebe ve finansman ile ilgili farkılılıkları ve uygulamaları
  • Şirket birleşmeleri konsolidasyon, şirket topluluklarının genel mali nitelikleri
  • şirketler topluluğunda kasa ve hazır değerlerin derlemesi

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat