Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme

Program Tanımları

Kuruluş

Muhasebe Finansman Yüksek Lisans programı 1984-1985 öğretim yılında faaliyete geçmiştir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara MUHASEBE FİNANSMAN alanında yüksek lisans diploması verilir

Kabul ve Kayıt Koşulları

Muhasebe Finansman Yüksek Lisans Programına, Lisans diplomasında yer alan mezuniyet derecesi, ALES sınavı puanı ve bilim dalı tarafından yapılan sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile öğrenci kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki öğrenmenin tanınması söz konusu değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda bahar ve güz dönemlerinde yer alan toplam derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2,5 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı yüksek lisans tezini seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Muhasebe Finansman alanında yüksek lisans diploması verilir.

Program Profili

Program muhasebe finans alanında çalışacak kişiler yetiştirmeye odaklıdır. Günümüzde muhasebe ve denetim konusunda hızla meydana gelen değişiklikler, gelecekte muhasebe ve finans mesleğini yapacak kişilerin bu konuda donanımlı olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle Muhasebe Finansman Yüksek Lisans programında öğrencilere muhasebe finans konusunda çalışmaya başladıkları zaman ihtiyaç duyacakları temel bilgiler aktarılmaktadır. Güz ve bahar dönemlerinin her birinde öğrencilere muhasebe finans odaklı dersler verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm mezunları genellikle Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik, Bağımsız Denetim, Finans Uzmanı gibi pozisyonlarda çalışmaktadırlar. Mezunlarımızdan akademisyen olarak çalışmayı tercih eden öğrenciler de bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunların eğitimlerine devam etmek istemeleri durumunda doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Muhasebe Finansman yüksek lisans programı mezunları tercih ettikleri bir üst eğitim için gereken ALES sınavı ve tercih edilen programların mülakat ve/veya yazılı sınavlarında başarılı olmaları koşulu ile bir üst programa devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar dönem içinde 1 vize sınavı, dönem sonunda 1 final sınavı, olmak üzere 2 adettir. Vizelerin başarı notu üzerindeki ağırlığı %40, final sınavının ağırlığı ise %60'dır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler derslere en az %70 oranında devam etmeleri, programda yer alan derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2,5 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri ve konuları ile ilgili bir alanda hazırladıkları tezi seçilmiş bir jüri önünde savunarak başarılı bulunmaları durumunda mezun olmaya hak kazanırlar. Mezun olmaya hak kazanan öğrencilere Muhasebe Finansman alanında yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof.Dr.Osman ALTUĞ Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Adres:Ressam Namık İsmail Sokak No : 1 Bahçelievler - İstanbul Tel: 212-507 9925 Dah.1440

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Bir işletmeyi veya kuruluşu mesleki bilgi ve anlayış açısından ele alır, inceler ve değerlendirir.
 • Muhasebe ve Finansman bilim dalının literatürü, prensipleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur ve tartışır.
 • Küresel, toplumsal, ekonomik ve hukuksal değişimlerin sebep ve etkilerini analiz eder.
 • İşlemsel ve taktik düzeydeki bir sorunun çözümü ile ilgili olarak fikir öne sürer.
 • Önerilen fikir ve çözümleri savunur.
 • Elde edilen bilgi ve becerileri uygulamada kullanır.
 • Bağımsız davranır ve inisiyatif alır.
 • İleri düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası çalışma ve takım çalışması yapar.
 • Bilim dalı ile ilgili bir düşünce sistemine sahibi olur.
 • Ulusal ve uluslararası alandaki mesleki gelişmeleri takip eder ve yorum yapar.
 • Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olur.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar ve sunum yapar.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat