Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

1991 yılında doktora programımız yök tarafından tanınıp, yürürlüğe girmiştir

Kazanılan Derece

Örgütsel Davranış alanında doktora derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü program kayıt koşulları geçerlidir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tezsiz master program mezunları, doktora programına kabul edilmezler

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yök tarafından akreditasyonu sağlanmış bir üniversiteden, en az bir tezli master derecesine sahip olmak, proficiency düzeyinde ingilizce bilgisine sahip olmak.

Program Profili

-

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Doktora program mezunlarımız, üniversitelerin yönetim&organizasyon ve örgütsel davranış bilim dallarında öğretim görevlisi olarak çalışabilir, özel sektör firmalarının insan kaynakları ve planlama bölümleri ile insan kaynakları danışmanlık firmalarında iş bulabilirler

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

her bir program dersi için bir vize, bir final yapılmaktadır. uygulamalı dersler için dersin içeriğine göre vize veya final yerine proje verilebilir

Mezuniyet Koşulları

Tüm program derslerini başarı ile tamamlayan, yeterlilik sınavını geçerek, doktora tezini başarı ile teslim eden öğrencilerimiz mezuniyet hakkı kazanırlar

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

-

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Örgütsel davranış alanında bilimsel araştırmalar yapabilmek için ileri düzeyde araştırma metotları ve istatistik bilgisine sahip olmak
  • Örgütsel davranış konularını kavrayabilmek ve ilgili alandaki sorunları çözümleyebilmek
  • Kurumlarda insan davranışları ve kişiler arası ilişkilerin önemini vurgulayabilmek
  • Güncel örgütsel davranış konularında bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olmak
  • Örgütsel davranış alanında teori ve uygulamayı birleştirebilecek beceriye sahip olmak
  • Örgütsel davranış literatürüne katkıda bulunmak
  • Güncel örgütsel davranış konuları ile ilgili yeni araştırma modelleri oluşturmak
  • Lisansüstü öğrencilerine kantitatif araştırma becerisi kazandırmak
  • Öğrencilere, bir araştırma sürecinde toplanan verileri değerlendirecek parametrik ve non-parametrik istatistik bilgi ve beceri kazandırmak
  • Öğrencilere, araştırma sonucu elde ettikleri verileri kuramsal çerçeveden sentezleme ve yorumlama becerisi kazandırmak

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat