Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

1988 yılında yüksek lisans programımız, 1991 yılında doktora programımız yök tarafından tanınıp, yürürlüğe girmiştir

Kazanılan Derece

Örgütsel davranış master derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü program kayıt koşulları geçerlidir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yok tarafından akreditesi olan bir universiteden gecerli lisans derecesi

Program Profili

-

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Organizational Behavior master program mezunlarımız, çoğunlukla özel sektör firmalarında insan kaynakları bölümlerinde ve kurumsal danışmanlık firmalarında eğitmen ve danışmanlık pozisyonlarında işe başlamaktadırlar

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her bir bölüm dersi için bir vize, bir final yapılmaktadır, uygulamalı derslerde vize ve dersin içeriğine göre final sınavı yerine bitirme projesi verilebilir

Mezuniyet Koşulları

Tüm program derslerini başarı ile geçip, master tezini tamamlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

-

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Örgütsel Davranış alanında bilimsel araştırmalar yapabilecek donanımda öğrenciler yetiştirmek
  • Temel örgütsel davranış konularını kavrayabilmek ve ilgili alandaki sorunları çözümleyebilmek
  • Kurumlarda insan davranışı ve kişiler arası ilişkilerin önemini vurgulamak
  • Güncel örgütsel davranış konuları bilgi beceri ve yetkinliğe sahip olmak
  • Teorik bilgilerini kurumlarda uygulamaya geçirebilme yetkinliğine sahip olmak
  • Örgütsel davranış çerçevesinden kurumlarda olayları analiz etmek, çözüm bulmak ve uygulamaya geçirebilmek
  • Güncel örgütsel davranış konuları ile ilgili yeni araştırma modelleri oluşturmak
  • Lisansüstü öğrencilerine kantitatif araştırma becerisi kazandırmak
  • Öğrencilere, bir araştırma sürecinde toplanan verileri değerlendirecek parametrik ve non-parametrik istatistik bilgi ve beceri kazandırmak
  • Öğrencilere, araştırma sonucu elde ettikleri verileri kuramsal çerçeveden sentezleme ve yorumlama becerisi kazandırmak

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat