Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Özel Hukuk

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Sahip olduğu Özel Hukuk alanına ve alt disiplinlerine ait kavramlarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
  • Özel Hukuk alanına ilişkin uyuşmazlıklara uzmanlık düzeyindeki bilgileri ile çözümler.
  • Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde mevcut bir kavramı yeni bir yaklaşım ile değerlendirebilir.
  • Özel hukuk alanında eleştirel düşünce yöntemi ile yeni düşünceler geliştirebilir.
  • Özel hukuk alanında uzman kişiler karşısında bu alana ilişkin görüşlerini etkin bir şekilde savunabilir.
  • Sahip olduğu yabancı dil bilgisi ile yabancı meslektaşları ile bu alanda tartışabilir.
  • Toplumsal yaşamı etkileyen özel hukuk problemlerini bu alandaki uzmanlık düzeyindeki bilgisi ile çözümleyebilir
  • Hukukçu olmanın gerektirdiği adalet, dürüstlük etik anlayışını yaygınlaştırabilir.
  • Sahip olduğu hukuk bilgisini toplumu bilinçlendirme amacı için kullanabilir.
  • Özel hukuk alanında, bu alanın gelişmesine katkısı olan bilimsel çalışmalarda bulunabilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat