Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Radyo, Televizyon ve Sinema

Program Tanımları

Kuruluş

-

Kazanılan Derece

Radyo ve Televizyon alanında Bilim Doktoru

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü programlara başvurulara ilişkin esaslar şunlardır; Yüksek lisans giriş sınavı için başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Lisansüstü programlara başvuran adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı; ALES’den başvurduğu programın puan türünde doktora için en az 65, lisans diplomasıyla doktora ve sanatta yeterlik için başvuranların en az 70 ALES standart puanı almış olduklarını gösteren belgeyi veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanları gösteren belgeyi ibraz etmeleri şarttır. Ancak, Güzel Sanatlar fakülteleri ve Konservatuar mezunu adayların Güzel Yabancı dil sınavına tabi olanlar Senato tarafından sınav açılması kabul edilmiş olan dillerin hangisinden sınava gireceklerini de belirtirler. Başvuru için gerekli diploma yurtdışından alınmış ise, bunun Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin kabul edildiğine dair belgenin de verilmesi gerekir. Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların yabancı dilden; doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan doktora için en az 60, sanatta yeterlik için en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 60 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan alınmış olması gerekir. Temel tıp bilimlerinde doktora başvurusu yapacak adayların da bu bentte belirtilen yabancı dil koşullarını yerine getirmeleri gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

-

Program Profili

-

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

-

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

-

Mezuniyet Koşulları

-

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

-

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Medya çalışmalarında akademik bir uzmanlık alanı kazandırmak.
  • Bilimsel araştırma yapabilme, bilimsel veri toplayabilme ve bu verileri analiz edebilme yeterliliği kazandırmak.
  • Sinema ve televizyon arasında ilişki kurabilme yeteneği kazandırmak.
  • Medya araçlarını tarihsel gelişimi içerisinde değerlendirebilme yeteneği kazandırmak
  • Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme yeteneği kazandırmak.
  • Medyanın ekonomik, politik ve ideolojik yapısını analiz edebilme becerisi kazandırmak.
  • Medya alanındaki teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak.
  • Disiplilerarası bilgilerden yararlanarak medyayı analiz edebilme yeteneği kazandırmak.
  • İletişim ve medya kuramları ile ilgili derinlmesine bilgi sahibi olarak yorumlama yeteneğini geliştirmek.
  • Gelişen iletişim teknolojileri bağlamında iletişim sektörünü uluslar arası botyuta analiz edebilme yeteneği kazandırmak.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat