Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme

Program Tanımları

Kuruluş

Türkiye Cumhuriyeti Marmara Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde bulununan bir program olan işletme bölümünün içinde yer alan Sayısal Yöntemler Bilim dalın içindeki bu program 1990 - 1991 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımına başlayan tezli yüksek lisans programı kesintisiz olarak günümüzde kadar bu alan da öğrenci yetiştirmektedir. diğer bir deyişle Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımına başlayan tezli yüksek lisans programı günümüze kadar kesintisiz olarak günümüzde kadar bu alan da öğrenci yetiştirmektedir. bindokuzyüz doksa ve bindokuzyuz doksan bir tarihinden itibaren öğrenci almaktadır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ales sonucu, mezuniyet sonucu ve mülakat sonucuna göre öğrenci alınmaktadır. Bu koşulların ayrıntısı her kabul dönemi http://sbe.marmara.edu.tr de yayınlanmaktadır

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallara baktığımızda bu kurallar için formaldir. yani resmidir. bu sebeple işletme gibi bölümlerden gelenler doğrudan başlayabilir. diğer bölümlerden gelenlere bilimsel hazırlık uygulanabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Başarı ile tamamlanmış lisans öğrenimi, Ales sınavında yeterli not almak ve mülakat sınavından başarıyla geçmek gerekmektedir.

Program Profili

Her bir yarıyılda diğer bir deyişle eğitim dönemimizin her bir dönemi içerisinde beş diğer dönemde yani bahar döneminde beş adet olmak üzere, ders olmak üzere tüm yıl yani tüm eğitim öğretim dönemi için on adet dersten oluşmakta olan bir profil söz konudur kısaca 10 dersten oluşmaktadır. bu programa katılan öğrencilerimiz birinci yarıyılı geçip , ikinci yarılyılı geçip üçüncü yarıyılda ve dördüncü yarı yıllarında tez hazırlayarak diğer bir deyişle yazarak bu bölümden mezun olabilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Akademisyenlik, Bankacılık, Yöneticilik, Yönetim Danışmanlığı, Üretim Planlamacılığı, Satış Planlama, Risk Uzmanı, Kalite Kontrolcülüğü, araştırma görevliliği, bankanın planlama departmanlarında üretim ile ilgili departmanlarda dönemlik üretimleri planlamak için , riskleri hesaplamak için diğer bir deyişle risk uzmanı olmak için. farklı bir alan olan Kalite kontrolünde görev almak için.sigorta ile ilgili istihdam olabilmek mezunlarımızın istihdam profilleri olabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Türkiye Cumhuriyeti Marmara üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü sayısal yöntemler programından diğer bir deyişle bu programdan mezun olacak öğrenciler ; Mezunlarımız hem ulusal camiada yani yurt içinde yer alan imkanlardan yararlanarak ve yahut uluslararası camiada diğer bir deyişle yurt dışında yüksek öğrenim kurumlarında doktora öğrenimlerine yönelebilirler. programımız buna imkan sağlamaktadır. yani üst derece programlara geçiş olabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Türkiye Cumhuriyeti Marmara Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü SAyısal yöntemlerin bu programında eğitim öğretim dönemleri içinde olan diğer bir deyişle vize ve final Sınavlarında vize sınavında aldıkları notun %40 (yüzde kırkı) ı final sınavınad aldıkları notunun %60 ı (yüzde atmışı) alınmaktadır. Yazılı sınavlar ile başarı ölçülmektedir. Ayrıca http://sbe.marmara.edu.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. ek bilgi ihtiyacı durumunda http://sbe.marmara.edu.tr adresine bakmanızı tavsiye ederiz.

Mezuniyet Koşulları

Sayısal Yöntemlerin bu programında her iki eğitim öğretim yarıyıllarında diğer bir deyişle ilk birinci ve ikinci yarıyıllarında verilen diğer bir deyişle sunulan dersleri başarıyla tamamlayıp, gereken notları alarak başarı ile tamamlayan öğrenciler aldıkları tezlerini sonraki iki yarıyılda diğer bir deyişle iki eğitim öğretim yarı yılında tamamlayan öğrenciler yüksek lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. dr. İsmail Hakkı ARMUTLULU Adres: Marmara Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Bahçelievler yerleşkesi Bahçelievler / İSTANBUL Telefon: 0212 - 507 99 25 dahili: 1466 Web adresi: http://www.marmarasayisal.com

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Belirsizlik altında karar verme modellerini tanır.
 • Deterministik karar modellerini tanır.
 • Stokastik karar modellerini ve uygulama programlarını tanır.
 • Risk altında karar verme konusunda yetkinleşir.
 • Alan araştırmasında kullanılan teknikleri analiz eder.
 • Bilgisayarı etkin kullanır.
 • Para ve sermaye piyasalarındaki hesaplamaları yapar.
 • Çok değişkenli analiz tekniklerini tanır.
 • Pazarlama ve finans alanındaki araştırmaları yapar.
 • Matematik ve risk modelleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Yoğun verilerin ayrıştırılması konusunda uzmanlaşır.
 • Sosyal güvenlik çerçevesini tanır.
 • İşletmelerin karşılaşabileceği sorunları tanır.
 • İşletmelerde ortaya çıkan sorunlara sayısal çözüm önerileri getirir.
 • Verilerin anlamlandırılıp yorumlanması yeteneğine sahip olur.
 • Yönetimin fonksiyonlarından planlama ve kontrol meselelerine sayısal çözüm önerileri getirir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat