Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara üniversitesi Sosyal bilimler enstitüsü sayısal yöntemler doktora programı 1993 - 1994 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımına başlanmıştır.

Kazanılan Derece

bu program mezunlarının aldıkları derece diğer bir deyişle kazandıkları derece Doktor dur

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara üniversitesi Sosyal bilimler enstitüsü sayısal yöntemler doktora programı Ales sonucu, mezuniyet sonucu, yabancı dil puanına ve mülakat sonucuna göre öğrenci alınmaktadır. Bu koşulların ayrıntısı her kabul dönemi http://sbe.marmara.edu.tr de yayınlanmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formaldir önceki olarak yüksek lisans diğer bir deyişle master öğrenimi mezunu olmak gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Başarı ile tamamlanmış yüksek lisans öğrenimi, Ales sınavında yeterli not almak, ayrıca gerekli dil puanına sahip olmak gerekmektedir.

Program Profili

iki yarıyılda toplam yedi ders alan öğrenciler ders bitiminden sonra bir yıl içerisinde yeterlilik sınavına girerler başarılı olan öğrenciler en az 3 yarıyıl sürecek doktora tezini tamamladıktan sonra mezun olurlar

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Marmara üniversitesi Sosyal bilimler enstitüsü sayısal yöntemler doktora programı mezunlarının ; Akademisyenlik, Bankacılık, Yöneticilik, Yönetim Danışmanlığı, Üretim Planlamacılığı, Satış Planlama, Risk Uzmanı, Kalite Kontrolcülüğü

Üst Derece Programlarına Geçiş

yoktur. bu program için geçilebilecek herhangi bir üst öğretim programı yoktur. Doktora programı olduğundan dolayı geçilebilecek üst derece program yoktur.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlarda vizenin %40 ı final notunun %60 ı alınmaktadır. Yazılı sınavlar ile başarı ölçülmektedir. Ayrıca http://sbe.marmara.edu.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

ilk iki yarıyılda verilen dersleri başarıyla tamamlayıp, yeterlilik sınavını veren öğrenciler, tezlerini en az 3 yarıyılda başarıyla tamamlayarak doktor ünvanı almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. dr. İsmail Hakkı ARMUTLULU Adres: Marmara Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Bahçelievler yerleşkesi Bahçelievler / İSTANBUL Telefon: 0212 - 507 99 25 dahili: 1466 Web adresi: http://www.marmarasayisal.com

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Belirsizlik altında karar verme modellerini tanır.
  • Stokastik karar modellerini ve uygulama programlarını tanır.
  • Risk altında karar verme konusunda yetkinleşir.
  • Para ve sermaye piyasalarındaki hesaplamaları yapar.
  • Matematik ve risk modelleri hakkında bilgi sahibi olur.
  • İşletmelerde ortaya çıkan sorunlara sayısal çözüm önerileri getirir.
  • Yönetimin fonksiyonlarından planlama ve kontrol meselelerine sayısal çözüm önerileri getirir
  • Epistemoloji konusunda yetkinleşir.
  • Bilim tarihi ve bilim felsefesi konusunda yetkinleşir.
  • Süreç iyileştirme konusunda uygulamalar yapar.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat