Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı geliştirme
 • Demokratik tutum ve davranış geliştirme
 • Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma
 • Kendini geliştirme ve ifade edebilme, kendini ve toplumu tanıma, dünyaya ve kendine sorumlu birey duyarlılığını kazandırma
 • Kuram-eylem ilişkisinin kurulması, analitik ve diyalektik düşüncenin geliştirilmesi
 • Siyaset Bilimi diline hakim olma, siyasal olguları analiz edebilme yeteneği
 • Siyaset ve Sosyal Bilimlerdeki uzmanlığı çalışma yaşamı pratiklerine uyarlama becerisi
 • Siyasal oluşumları izleyebilecek bilgi birikimine ulaşma, çağdaş siyasal kavramlara ve onların getirdiği tartışmalara hakim olabilme ve takip edebilme becerisi
 • Disiplin içi ve disiplinler arası alanlarda hukuki sorunları teşhis, tanımlama ve doğru çözüm yollarına ve olanaklarına sevketme becerisi
 • Ulusal ve uluslararası çağdaş hukuki sorunlar hakkında bilgi sahibi olma ve hukuki sorumluluk bilinci
 • Dünyayı iktisadi boyutlarıyla anlama, tanımlama ve çıkarımlarda bulunabilme ve iktisat teorisinden yola çıkarak iktisadi mekanizmaları analiz etme yeteneği
 • İktisadi aletleri tanıyıp onlarla iktisadi süreçlere müdahale etme yeteneği
 • Mezunların daha çok özel sektöre yönelmeleri nedeniyle, piyasaları tanımalarını, işlemelerini anlama

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat