Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tarih

Program Tanımları

Kuruluş

Eskiçağ Tarihi Bilimdalı 1993 yılında kurulmuştur. Halen başkanlığını Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu yapmaktadır.

Kazanılan Derece

M.A. Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

http://sbe.marmara.edu.tr/index.php?sayfa=basvuru_kosullari http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

http://sbe.marmara.edu.tr/index.php?sayfa=basvuru_kosullari http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf

Program Profili

Eskiçağ Tarihi yüksek lisans programı Eski Doğu ve Eski Batı uygarlıkları konusunda çalışmalar yapan uzmanlardan oluşmaktadır. Öğrencilere, Eski Doğu uygarlıklarından Urartu, Yeni Assur ve Geç Hitit ve bunların çağdaşı Demir Çağı toplumları hakkında, Eski Batı alanında ise özellikle yazılı belgelere dayanarak Hellen ve Roma döneminin problemleri hakkında yüksek lisans ve doktora çalışması yaptırmaktadırlar. Programda ders veren akademisyenler Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu Prof. Dr. Bülent İplikçioğlu Prof. Dr. Selçuk Mülayim Yard. Doç. Dr. Meltem Doğan-Alpaslan (İ.Ü.) Prof. Dr. Oğuz Tekin (İ.Ü.) Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar (İ.Ü.) Dr. Hüseyin Sami Öztürk

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Eskiçağ Tarihi Bilimdalı'nda yüksek lisans yapanlar, aynı alanda doktora yapabilir, üniversitelerin tarih bölümlerinde ilgili anabilimdalında çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans tez çalışmasını başaranlar, aynı alanda doktora yapabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_lisansustu_rg3u_v02.pdf

Mezuniyet Koşulları

http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_lisansustu_rg3u_v02.pdf

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Tarih Anabilim Dalı: Başkan Prof. Dr. Gülay Öğün Bezer Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 34722 - Göztepe / İstanbul Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 34722 - Göztepe / İstanbul

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Mezunlar, Eskiçağ Tarihi araştırmalarının problemlerini tanımlayabilir ve anlatabilirler.
  • Mezunlar, Eskiçağ Tarihinin evrelerini ve bunların özelliklerini açıklayabilirler.
  • Mezunlar, Eskiçağ Tarihi olayların zamana ve mekâna göre farklılaşmasından haberdar olur, onlar hakkında yorum yapabilir, tahlil edebilirler.
  • Mezunlar, Eskiçağ Tarihi metodolojisine ait kaynakları ve eserleri öğrenirler.
  • Mezunlar, Uygarlığın doğuşu gelişimi ve uygarlıklar hakkında temel bilgileri ve Türkçe ve diğer dillerde yazılmış kaynakları öğrenirler
  • Mezunlar, bilgiyi kullanabilir ve mukayeseli çalışmalar yapabilirler
  • Mezunlar, analiz ve sentez yapabilirler
  • Mezunlar, Eskiçağ Tarihi araştırmaları için gerekli donanımı kazanır. Veri tabanı oluşturma ve araştırmalarında kullanmak için bilgisayar teknik ve programlarını kullanabilme becerisi kazanırlar.
  • Mezunlar, yaşam boyu öğrenme niteliği/davranışı edinirler
  • Mezunlar, kültürel miras ve eski eserlerle ilgili temel kanunları öğrenir, etik sorumluluk anlayışı kazanırlar

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat