Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

Tasavvuf Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1994 yılında kurulmuştur. 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Tasavvuf Bilim Uzmanı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Diploması. Akademik Personel ve Yükseköğretim Lisansüstü Giriş sınavı (A-LES)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans mezunu veya denkliği tanınan bir fakülteden mezun olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir. Detaylar için bakınız. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf

Program Profili

Ders programı Tasavvufun dallarıyla ilgili çeşitli derslerden (Farsça Tasavvuf Metinleri, Tasavvuf Terimleri, Klasik Tasavvuf Metinleri, Tasavvufta Varlık Mertebeleri, Osmanlı Tasavvuf Metinleri) oluşur. Her öğrenci tasavvuf alanında tez yapmak zorundadır. Dersler İlahiyat Tasavvuf Bölümü öğretim üyelerince verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Pedogojik formasyon alan öğrenciler eğitim kurumlarında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olabilirler. Çeşitli devlet dairelerinde Türkiye'nin manevî kültürü ile ilgili alanlarda görev yapabilirler. Türkiye üniversitelerinde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora yapabilirler. Bu enstitülerdeki araştırma alanları Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Din Bilimleri ve Din Felsefesi, Türk Dili ve Edebiyatıdır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yarıyıl veya yıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve /veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak ilgili Enstitünün akademik takviminde belirlenen süre içinde yapılır. Sınav evrakı ilgli öğretim üyesi tarafından beş yıl süre ile saklanır. Kredili bir dersten başarılı sayılabilmek için; a)Yarıyıl sonu sınavlarında yüksek lisans programlarında yüz üzerinden en az 65 almış olmak. b)Başarı notu yüksek lisans programlarında yüz üzerinden en az 65 almış olmak. Başarı notu ara sınav notunun % 40'ı ile final sınavının % 60'ı alınarak bulunur.

Mezuniyet Koşulları

Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçebilirler. Tezin tamamlanması ve jüri önünde savunulmasından sonra mezun olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

-

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Necdet TOSUN Marmara Üniversitesi Bağlarbaşı Kampüsü İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Bölümü Üsküdar-İstanbul Tel: 00 90 0216 651 43 75 / 1237 e-mail: ntosun@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Tasavvuf tarihi hakkında genel bilgiler edinir
  • Tasavvufun temel kavramlarını kavrar
  • Tasavvuf düşüncesinin bilim, edebiyat, müzik ve sanat üzerindeki etkilerini tartışır
  • Tasavvuf düşüncesi hakkında temel bilgileri edinir
  • Tasavvuf düşüncesinin temel şahsiyetlerini öğrenir
  • Tasavvuf metodolojisinin temel meselelerini kavrar
  • Çağdaş tasavvufi hareketler hakkında genel bilgiler edinir
  • İslam düşüncesi ve tasavvuf klasikleri hakkında genel bilgiler edinir
  • Tasavvuf literatürünün tarihi gelişimini anahatlarıyla kavrar
  • Fars Edebiyatı eserlerini inceler ve etkin bir şekilde kullanır

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat