Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Tasavvuf düşüncesindeki kimi teorileri tartışır
  • Tasavvufun tarihsel konumu ve gelişimine dair temel bilgileri öğrenir
  • Tasavvuf düşüncesinin bilim, edebiyat ve sanat üzerindeki etkilerini tartışır
  • Tasavvufun temel kavramlarını açık bir şekilde tanımlar
  • Tasavvuf metodolojisinin temel meselelerini kavrar
  • Tasavvufi hareketler hakkında genel bilgiler edinir
  • Modern düşünceye tasavvufun etkilerini tartışır
  • İslam düşüncesi ve tasavvuf klasikleri hakkında genel bilgiler edinir
  • Fars Edebiyatı eserlerini inceler ve etkin bir şekilde kullanır
  • Kelam literatürünün tarihsel konumu ve gelişimine dair bilgileri öğrenir

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat