Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

Tefsir Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1983 yılında kurulmuştur. 1983-1984 Eğitim-Öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Tefsir Bilim Uzmanı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Diploması. Akademik Personel ve Yükseköğretim Lisansüstü Giriş sınavı (A-Les)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans mezunu veya denkliği tanınan bir fakülteden mezun olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir. Detaylar için bakınız. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf

Program Profili

Ders programı Tefsir biliminin dallarıyla ilgili çeşitli derslerden (Tefsir Tarihi, Tefsir Usulü, Kur'an Semantiği, Hermenötik, ÇAğdaş Tefsir Problemleri, Mukayeseli Tefsir Metinleri, Kur'an İlimleri ve Kaynakları, Kur'an Tarihi) oluşur. Her öğrenci Tefsir alanında tez yapmak zorundadır. Dersler Tefsir Bölümü öğretim üyelerince verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Pedogojik formasyon alan öğrenciler eğitim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bigisi ve diğer meslek dersleri öğretmeni olabilirler. Çeşitli devlet dairelerinde ile ilgili alanlarda görev yapabilirler. Türkiye üniversitelerinde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yarıyıl veya yıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve /veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilr. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak ilgili Enstitünün akademik takviminde belirlenen süre içinde yapılır. Sınav evrakı ilgli öğretim üyesi tarafından beş yıl süre ile saklanır. Kredili bir dersten başarılı sayılabilmek için; a)Yarıyıl sonu sınavlarında yüksek lisans programlarında yüz üzerinden en az 65 almış olmak. b)Başarı notu yüksek lisans programlarında yüz üzerinden en az 65 almış olmak. Başarı notu ara sınav notunun % 40'ı ile final sınavının % 60'ı alınarak bulunur.

Mezuniyet Koşulları

Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçebilirler. Tezin tamamlanması ve jüri önünde savunulmasından sonra mezun olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Muhsin DEMİRCİ; Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kampüsü, Mahir İz Cad. Nr. 2 Altunizade 34662 Üsküdar / İSTANBUL; Tel: 00 90 0216 651 43 75 (1548) e-mail: muhsindemirci@marmara.edu.tr Araş.Gör. Muhammed COŞKUN Tel: 00 90 0216 651 43 75 - 1508 e-mail: muhammed.coskun@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Temel tefsir metinlerini anlar.
  • Tefsir bilimlerine dair kavramaları doğru kullanır.
  • Tefsir ilimlerinin gelişim süreci hakkında analiz yapar.
  • Geçmişteki tefsir meseleleri ile günümüzdeki tefsir problemleri arasında karşılaştırma yapar.
  • Tefsir literatürü içinde araştırma yapma metot ve becerisi kazanır.
  • Öğretim ve eğitim hizmetlerinde model olur.
  • Tefsir alanında yapılan araştırmaları izler.
  • Tefsir okuyabilme, doğru tercüme edip yorumlayabilme becerisi kazanır.
  • İslami ilimlerin diğer alanlarındaki bilgi birikimini kullanır.
  • Evrensel değerler ışığında toplumun din-ahlâk ihtiyaçlarına çözümler üretir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat