Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Hukuku

Program Tanımları

Kuruluş

1994 Yılında Tezli Yüksek Lisans Programı başlamıştır.

Kazanılan Derece

Kamu Hukuku Bilim Uzmanı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploma notunun en az 2.5 olması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavından (ALES) en az 60 puan almış olmak, yabancı dil puanı aranmamaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Hukuk Fakültesi başta olmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi lisans diplomasına sahip olma şartı bulunmaktadır. Bu fakülteler dışında Kamu Hukuku Bilim dalı ile ilgili anabilim dallarında yer alan dersleri almış olan fakülte mezunları da Tezli Yüksek Lisans Programına başvurabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisans diplomasına sahip olmak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavından (ALES) en az 60 puan almak ve Sözlü Mülakatı başarıyla gerçekleştirmiş olma koşulları bulunmaktadır.

Program Profili

Kamu Hukuku Anabilim Dalı'na ilişkin bilgilerin ayrıntılı olarak incelenmesi hususunda güz döneminde üç zorunlu dersin yanı sıra ilgili Anabilim Dallarının açtığı dört seçmeli ders, bahar döneminde ise üç zorunlu ders ile birlikte üç seçmeli ders verilmektedir. Öğrenciyi araştırma yapmaya sevk ederek tez dönemine geçiş süreci oluşturulurken, yapılan araştırmaların derslerde tartışılması araştırılan konunun bir çok yönden ele alınarak incelenmesi ve tartışılması imkanını sağlamaktadır. Her iki dönemde belirli tarihlerde vize ve final sınavları yapılmakta, ayrıca ilgili Bilim Dalı Öğretim üyesi takdiriyle ödev istenmekte ve yanı sıra ödevlerin sunumları gerçekleştirilebilinmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar avukat, hakim, savcı, noter mesleklerini icra edebilmenin yanı sıra hukuk danışmanı, müfettiş, kamu personeli, özel şirketlerde yüksek pozisyonlarda iş imkanına sahip olmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üst derece programlarına geçiş için Yüksek Lisans Programından 3.00 ortalamaya sahip olmak ve Yüksek Lisans tezinin kabul edilip onaylanması şartı aranmaktadır. Ayrıca üst derece programlarına başvurabilmek için Akademik Personel Lisansüstü Eğitim Sınavı'ndan 70 almak, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (KPDS) en az 65 almanın yanı sıra bilim sınavı mülakatında başarılı olma şartları gerekmektedir. (Yabancı dil eşdeğerliği olarak TOEFL veya IELTS sınavlarından ÜDS veya KPDS'de eş değerlik sağlayacak puanlar da kabul edilmektedir)

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bahar ve güz dönemlerinde birer vize ve final sınavı yapılmaktadır. Bir dersten başarılı olmak için alınan dersin vize ve final ortalamasının 70 olması gerekmektedir. Kamu Hukuku Bilim Dalı'nda yer alan Anabilim Dalları'nın belirleyeceği ödev ve sunumlar sınavlarla birlikte değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

İlgili derslerin vize ve final sınav ortalamalarının en az 70 puan olması, tez döneminin başarılı şekilde tamamlanması ile Yüksek Lisans Programı tamamlanmaktadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selami KURAN Telefon: 0 216 349 84 00 / dahili 1126 Adres: Tıbbiye Caddesi 34668 Haydarpaşa / İstanbul

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Devletin kökeni, gelişimi ve yapısı gibi olgular hakkında bilgi sahibi olur.
  • Cezalandırma ve vergilendirme gibi tekelinde bulundurduğu görev ve yeteneklerinin konusuna hakim
  • Devletin vatandaşlarıyla ve diğer örgütlerle ilişkilerini anlamlandırma yeteneği
  • Vatandaşın kamusal makamlar karşısındaki hak ve görevlerini irdeleme yeteneği
  • Klasik dönemde Osmanlı ceza mahkemesi hukukunun ana ilkelerine hakimiyet
  • Ceza Muhakemesi hukuku bilgi donanımı elde eder.
  • Siyasi düşünce tarihi ve devlet kuramının soyut ve aşkın kuramsal çalışmalar olmadığını anlar.
  • Bu kuramsal gelişmelere zemin oluşturan tarihsel dönüşümleri bilir.
  • Ulusal üstü insan hakları hukukunun oluşumuna ön gelen tarihsel ve kuramsal gelişmeleri anlayabilecek temel bilgi birikimine sahip olur.
  • Batılı insan hakları anlayışının evrimi ve kurumsallaşması süreci; siyasi düşünce tarihini bilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat