Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Özel Hukuk

Program Tanımları

Kuruluş

1982 yılında kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Özel Hukuk Anabilim Dalıdır. Anabilim Dalı bünyesindeki dersler Göztepe kampüsünde yapılmaktadır.

Kazanılan Derece

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa başvuran adayların Lisans mezunu olmakla birlikte ülke çapında yapılan merkezi ALES sınavından gerekli puanı almış olmaları gerekir. Diğer taraftan adaylar, Anabilim Dalı Tarafından yapılan yazılı ve sözlü sınava tabi tutulurlar. Bu sınavlarda alınan başarı puanlarına göre yapılan sınırlamada daha önceden açıklanan kontenjan içinde kalan adaylar programa kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli Yüksek Lisans programında öğrencilerin doldurması gereken kredi miktarı, Marmara Üniversitesi Lisans üstü sınav yönetmeliğine göre belirlenir. Bununla birlikte bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencinin 100 üzerinden 65 ortalamaya sahip olması gerekir. Her dönem için her derste bir vize ve bir final sınavının yapılması kuraldır.

Program Profili

Özel Hukuk Anabilim Dalı, kişilerin özel hukuk alanında gerçekleştirdikleri hukuki işlemleri, hukuki fiileri ve bunlardan doğan sonuçları inceleyen Anabilim Dalıdır. Tezli Yüksek Lisans programı, ders döneminden başlayarak öğrencilere ilgi duydukları özel hukuk alanında ( Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Devletler Özel Hukuku vb.) uzmanlaşma şansı tanır. Programda öğrencinin hazırlayacağı tez, öğrencinin seçtiği danışman gözetiminde çalışılır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Özel Hukuk Lisans üstü programlarının özel sektörde istihdam imkanı yaratması dolaylıdır. Lisans üstü diploma adayın mevcut faaliyetinde terfi etmesine yardımcı bir unsurdur. Akademisyenler açısından lisans üstü eğitimde ilerleme doğrudan doğruya mesleki ilerleme olarak algılanmalıdır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli yüksek programından başarıyla mezun olan adaylar daha sonra Özel Hukuk alanında Doktora programına başvurmaya hak kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

-

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek programında mezuniyet koşulları, öncelikle ders aşamasında gerekli tüm kredileri alarak başarıyla tamamlamak, ardından bir yüksek lisans tezini başarıyla savunmuş olmaktır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Gökhan ANTALYA

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Sahip olduğu Özel Hukuk alanına ve alt disiplinlerine ait kavramlarına ilişkin bilgilerini geliştirir.
  • Özel Hukuk alanına ilişkin uyuşmazlıkları sahip olduğu bilgileri ile çözümler.
  • Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde mevcut bir kavramı değerlendirebilir.
  • Özel hukuk alanında eleştirel düşünce yöntemi fikirleri inceleyebilir.
  • Özel hukuk alanında uzman kişiler karşısında bu alana ilişkin görüşlerini savunabilir.
  • Sahip olduğu yabancı dil bilgisi ile yabancı meslektaşları ile iletişim kurabilir.
  • Toplumsal yaşamı etkileyen özel hukuk problemlerini bu alandaki bilgisi ile çözümleyebilir.
  • Hukukçu olmanın gerektirdiği adalet, dürüstlük etik anlayışı benimser.
  • Sahip olduğu hukuk bilgisini toplumu bilinçlendirme için kullanabilir.
  • Özel hukuk alanında, bu alanın gelişmesine katkısı olan bilimsel çalışmalarda bulunabilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat