Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme

Program Tanımları

Kuruluş

Bu program 2010 - 2011 eğitim ve öğretim yılında ilk defa öğrenci alarak faaliyete geçmiştir. Programın temel amaçları, sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli uzman personel açığının kapatılmasına katkı sağlamak ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili araştırmaları bilimsel metotları uygulayarak gerçekleştirecek uzmanları yetiştirmektir. Ek olarak işletmelerde ve devlet kurumlarında çalışan ve STK'larla işbirliği içinde olan kişilerin eğitilmesi de amaçlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü kabul ve kayıt koşulları geçerlidir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Sosyal bilimler enstitüsünün Türkçe işletme yüksek lisans kabul ve koşulları bu program içinde geçerli olacaktır.

Program Profili

Sivil toplum örgütlerini sorunlarını araştırmak ve bu kurumların ihtiyaç duyabileceği orta kademe yöneticilerini yetiştirmek üzere dizayn edilmiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sivil toplum kuruluşlarında uzman ve yönetici pozisyonlarında çalışabilecekleri gibi, devlet kurumları ve işletmelerin ilgili birimlerinde çalışma imkanları bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Vize + Final sınavları sonucunda öğrencinin yıl sonu notu hesaplanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Ders programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlayan, genel akademik not ortalaması 2.50/4.00 olan ve tez çalışmasını başarıyla tamamladığı ilgili kurullar tarafından onaylanan öğrenciler mezun olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. İbrahim ANIL Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Ressam Namık İsmail Sok. No.1 Bahçelievler - İstanbul

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Sivil toplum ve sivil toplum kuruluşu kavramlarının tarihsel süreç içindeki gelişimini anlar ve açıklayabilir
 • Bilimsel bir problemi kuramsal olarak ifade edebilir
 • Kuramsal olarak ifade edilen bir bilimsel problemi uygun yöntemler aracılığıyla sınayabilir
 • Bir toplumsal proje fikri geliştirerek bu projeyi uygulamaya geçirebilir
 • Bir sivil toplum kuruluşunun kuruluş aşamasında gerekli olan hukuk bilgisine sahip olur
 • Bir sivil toplum kuruluşunun yönetilmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek yasal mevzuat bilgisine temel düzeyde sahip olur
 • Bir toplumsal projenin performans değerlemesini yapabilir
 • Genel olarak bir organizasyonun yönetilmesinde ihtiyaç duyulan yönetsel bilgiye sahip olur
 • Bir organizasyonun temel mali göstergelerini analiz edebilir
 • Toplumsal projelerin yönetilmesi esnasında ihtiyaç duyulan kaynakların temin edilmesinde izlenebilecek alternatif yöntemler konusunda bilgi sahibi olur
 • Gönüllülerin yönetilmesi ve motivasyonu konusunda bilgi sahibi olur
 • Çeşitli yönetsel teknikleri kullanarak bir organizasyonun teknik performansını ölçebilir

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat