Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Tarihi ve Sanatları

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Mûsikisi Anabilim Dalı 1988 yılından bu yana lisans derslerinin yanı sıra lisansüstü eğitimi vermektedir. Bu eğitim İslam Tarihi ve Sanatları bölümü'ne bağlı olarak verilmektedir. Musıkinin yanısıra mimari, hat ve tezhip gibi Türk-İslam Medeniyeti'nin başlıca sanat dalları öğrencilere anlatılmaktadır. Teorik derslerin yanında öğrencilerin pratik becerilerine yönelik çalışmalarda uygulanmaktadır. Türk Din Musıkisi Anabilim Dalı'nda 1 profesör, 2 yardımcı doçent, 1 araştırma görevlisi ve 35 b ile 2 misafir araştırma görevlisi bulunmaktadır. 2010-2011 yıllarında Türk Din Musıkisi'ne bağlı olarak tezli yüksek lisans eğitimi verilmiştir. Bu eğitim 2011-2012 öğrenim yıllarında tekrar İslam Tarihi ve Sanatları'na bağlı olarak açılmıştır.

Kazanılan Derece

İslam Tarihi ve Sanatlarına Bağlı Olarak Tezli Yüksek Lisans 2010-2011 Ders Yıllarında Türk Din Musıkisi'ne Bağlı Olarak Tezli Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

1) Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. 2) Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda Lisans/Yüksek Lisans derecelerini almış olmaları önerilir. Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans programlarının farklı alanda almış olan adaylar Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar. Bilimsel Hazırlık Programı için 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren öğrenciler Lisansüstü Programlara kabul edilmezler. 3) ALES ve ÜDS PUANLARI: Yüksek Lisans Programları için: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü için: Eşit Ağırlık Puanı en az ALES 60 (GRE 635, GMAT 466) 4) Adaylar, aşağıda ve ilgili Anabilim Dalı tarafından ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmazlar. 5) Adaylar Anabilim Dalı Değerlendirme saatleri çakışmamak kaydı ile en fazla 2 farklı programa başvurabilirler. (Önkayıt için müracaat eden adaylar, istenilen belgelerin asıllarını ibraz etmeleri halinde fotokopileri kabul edilecektir). 6) Kendi isteği ile kaydını sildirenlere katkı payı iadesi yapılmaz. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 1-Müracat Formu (Üniversitemizin veya Enstitü’nün web sayfasından online olarak doldurulacaktır. ) 2-Mezuniyet Belgesi Fotokopisi) Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına başvuracak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun veya Yüksek Lisans öğrenimlerinin son aşamasında öğrenci olmaları gerekir. 3-Sonuç Belgesi:ALES (Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitime Giriş) veya GRE,GMAT Puan kartının fotokopisi. ( ALES 3 yıl geçerlidir.). ÜDS,KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav sonuç belgesi fotokopisi. 4-TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 5- Fotoğraf ( 2 adet) ( fotoğraf, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerekmektedir.) 6-Transkript (Mezun olamayan Lisans öğrencileri 7 (yedi) dönemlik 7-Özgeçmiş ve Referans Mektubu (Sağlık Bilimleri Enstitüsü için) 8-Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge 9-Denklik Belgesi: Yabancı Üniversitelerden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış varsa Denklik Belgesinin fotokopisi

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1) Belirlenen bilgi esasları çerçevesinde değerlendirilen öğrencilerin yeterli olup olmadıkları önceki öğrenme belirtilerine göre saptanır. 2) Önceki öğrenme alınacak eğitimin önemli bir kriteridir. 3) Mezun olunan lisans programının yüksek lisans eğitimi için uygun içeriğe sahip olması gerekmektedir. Ayrıca öğrenci kişisel olarak yeterliyse lisans eğitimi farklı bir alanda olabilir. 4) Önceki öğrenme aday öğrencinin en önemli referans kaynağıdır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1) Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Aynı zamanda adayların Türk Din Musıkisi sahasında yeterli olacak bilgi ve donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Nota, Usul, Musıki Tarihi, Dini Musıki Tarihi gibi konular Türk Din Musıkisi'nin başlıca esasları arasındadır. Bu yüzden adayların adı geçen konulara dair bilgi birikimlerinin olması yeterlilik koşulları arasındadır.

Program Profili

Türk-İslam Medeniyeti'nde uygulanmakta olan mûsikînin tarihi gelişiminin incelenmesi ve Türk Din Musikisi nazariyat, ritüel ve formlarının teknik açıdan ele alınarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Türk Din Musıkisi'nin temel konuları arasında yeralan nota, usûl ve müzikoloji, programın konu edindiği diğer çalışma alanlarıdır. Klasik Türk Musıkisi ve Türk Din Musıkisi'ne ait klasik eserlerin icrası programa dahildir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programdan mezun olan öğrenciler yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde akademik çalışmalarını sürdürebilmektedirler. Ayrıca Diyanete bağlı hizmetiçi eğitim merkezlerinde dini musıki dersleri verebilmektedirler. Kültür Bakanlığına bağlı korolarda sanatçı olarak çalışabilmektedirler. Yine mezun öğrenciler arasında M.E.B.'da din kültürü ve müzik öğretmeni olarak çalışanlar bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programdan başarıyla mezun olan öğrenciler yeterlilik koşullarını tamamladıkları takdirde Doktora programlarına geçiş yapabilmektedirler. Türk Din Musıkisi olarak tezli yüksek lisans eğitiminin ardından doktora eğitimine başlayan pekçok öğrencimiz bulunmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her yarıyıl 1 vize ve 1 final olmak üzere 2 sınav yapılmaktadır. Bu sınavlar teorik ve uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Türk Din Musıkisi Anabilim Dalı'nda pratik eğitim önemli bir yer tutmaktadır. Bu yüzden öğrencilerin bireysel kaabiliyetleri ölçme ve değerlendirme aşamasında etkili olmaktadır. Musıki tarihi, ritüeller, musıki kaynakları gibi teorik derslerin yanı sıra repertuar ve Türk Din Musıkisi gibi uygulamaya dayanan derslerin sınavları icraya dayalı olarak yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

2 Yarıyıllık ders aşamasından sonra Türk Din Musıkisi ya da diğer programlardan belirlenecek bir öğretim üyesi danışmanlığında tez çalışması yaptırılmaktadır. Tez çalışması yeterli görüldüğü taldirde öğrenci programdan mezun olabilmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Posta Adresi : Mahir İz Cad. Nr. 2 Bağlarbaşı 34662 Üsküdar / İSTANBUL Tel : 0216 651 43 75 (PBX) Dahili:1547 Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi e-posta: ahmet.turabi@marmara.edu.tr ahturabi@yahoo.com

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Tasavvuf tarihinde yazılan ilk klasik kitapların tanıtımı
  • Osmanlı döneminde anadolu'da etkin olan tarikatlar
  • türk din musikisinde geçen özel terminolojilerin tanıtımı
  • İslam felsefesinden önemli olan metinler
  • Fars diliyle yazılmış olan dini eserlerin tanıtımının yapılması
  • Türk din musisinde Mevlana'nın önemi
  • Ahlak felsefesi ve evrensel ahlak kavramlarının incelemesi
  • Türk musikisinin tarihi ve kronolojik evrelerinin incelenmesi
  • Türk din musikisinin Türk musikisindeki yeri ve öenmi
  • İlk dönem islam tarihi kaynaklarının çeşitleri ve özellikleri

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat