Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Tarihi ve Sanatları

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Sosyal bilimlerde araştırma metodları
  • Türk musikisinin tarihi ve kronolojik evrelerinin incelenmesi
  • İlk dönem Türk İslam Edebiyatı Kaynakları
  • Türk edebiyatında kullanılan şekil,tür ve vezin kavramları
  • Türk musikisinde zirve kabul edilen Osmanlı musikisinin incelenmesi ve dini müzik formasyonu
  • Türk edebiyatının tarihi ve kronolojik evrelerinin incelenmesi
  • Türklerin İslamlaşma Sürecinde Edebiyatta Yaşanılan Akımlar
  • İslam edebiyatı ve Türk Devletlerinde Sanatsal Kuruluşlar
  • İslam felsefesinden önemli olan metinler
  • Farsça dil bilgisi

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat