Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat

Program Tanımları

Kuruluş

Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi Yüksek Lisans Programı Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İktisat Anabilim Dalı'nda kurulmuş olup 2005-2006 eğitim-öğretim döneminde eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi (Master)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Üniversitelerin iktisat ,işletme fakültelerinden, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin iktisat ,işletme,maliye,kamu yönetimi,uluslararası ilişkiler ve çalışma ekonomisi bölümlerinden,üniversitelerin endüstri mühendisliği veya işletme mühendisliği fakültelerinden ya da bankacılık ve sigortacılık yüksek okulundan dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yukarıda belirtilen alanlar dışından gelen adayların programa kabul edilebilmesi için belirlenen derslerden 2 yarıyıl olarak bilimsel hazırlık alması gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Enstitü'nün belirleyeceği başvuru kriterlerini sağlayan adaylar programa kabul için mülakat sınavında başarılı olmak zorundadır.

Program Profili

Program,uluslararası ticaret ve uluslararası finans konularında teorik bilgilerin yanısıra uygulama bilgilerini de içermektedir.Programda teori ve uygulama konularının eşit ağırlıkta olması gözetilmiştir.Program mezunları doktora programlarına katılabildikleri için teorik altyapının güçlü olması dikkate alınmıştır.Ayrıca mezunlar iş hayatına yönelik olarak da uygulama bilgileri ile donatılmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Program mezunları işletmelerin uluslararası ticaret departmanlarında, bankacılık, lojistik ve gerekse sermaye piyasası alanlarında istihdam edilebilmektedir.Bu programda yüksek lisans yapmış olmak bir çok işletme,aracı kurum ve banka için tercih nedeni olarak kabul edilmiştir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programdan mezun olan bireyler doktora derecesi için başvurabilmekte ve kabul edilmektedir. Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi Yüksek lisans mezunları gerek iktisat gerekse işletme anabilim dallarında doktora yapabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda sınavlar Enstitü'nün belirleyeceği kriterler koşullarında yapılmaktadır.Bu çerçevede Enstitü'nün belirlediği tarihlerde her yarıyıl 1 arasınav (vize) ve 1 final sınavı yapılmaktadır. Ayrıca öğrencinin sınıf içi derse katılımı ve hazırlayacağı ödevleri de ilgili dersin öğretim üyesi tarafından değerlendirmeye alınabilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programın eğitim süresi 4 yarıyıldır.2 yarıyıl ders,2 yarıyıl tez hazırlama süresidir.Tez aşamasında geçerli nedenlerle tezini 2 yarıyılda tamamlayamayan öğrencilere 2 yarıyıl daha ek süre verilir.Öğrenciler programı en fazla 6 yarıyıl içinde tamamlamak zorundadır.Ders aşamasından başarılı olabilmek için derslerden en az 65 almak zorundadırlar.Ayrıca tüm derslerin not ortalaması en az 75 olan öğrenciler o yarıyıl için başarılı kabul edilirler.Not sisteminde vize notu nun%40'ı,final notunun%60'ı esas alınır. Derslerden başarısız olan öğrencilere ek 1 yarıyıl daha verilir.Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçer.Tezini geçerli süre içinde tamamlayan ve başarı ile savunan öğrenciler mezun olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Nurdan ASLAN Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Uluslararası Ticaret ve Para Tönetimi Bilim Dalı Başkanı e-mail:nuraslan@marmara.edu.tr Tel:0212 507 99 25 0212 505 99 30

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Dalgalı döviz kuru ve faiz oranı paritelerini teorik açıdan analiz etmek
 • Uluslararası ticaret ve para yönetimi işlemleri ile ilgili öneriler sunmak
 • Ekonomik problem ve küresel ticaretle ilgili öneri ve çözümler sunmak
 • Uluslararası ticaret ve döviz risk yönetimi alanlarında bilgi ve tecrübe edinmek
 • Uluslararası ticaret ve para yönetimi alanlarında bilimsel açıdan karar vermek ve çözümler sunmak
 • Yurt içi ve uluslararası ticarette profesyonel gelişmeleri takip edip yorum yapmak
 • Uluslararası ticaret için finansal türevleri anlamak
 • Ekonomik entegrasyon ve gümrük birliği hakkında teorik bilgilere sahip olmak
 • İktisat branşı hakkında fikir edinmek
 • Profesyonel etik ve sorumluluk duygusuna sahip olmak
 • Firmaların günlük operasyonları ile uluslararası ticaret alanlarında teorik bilgilere hakim olmak
 • Bilimsel açıdan uluslararası ticareti anlamaya yardımcı olmak
 • Dünya ekonomisindeki değişiklikleri anlamak
 • Bireysel ve mesleki değişikliklere sahip olmak
 • Mesleki nitelik ve yeterliliğe sahip olmak

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat