Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı Kanunla Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur. Üretim Yönetimi ve pazarlama (İngilizce) Yüksek Lisans programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından sunulmaktadır.

Kazanılan Derece

Üretim Yönetimi ve Pazarlama (İng) Tezli Yüksek Lisans Diploması

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans giriş sınavı için başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Lisansüstü programlara başvuran adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı; ALES’den başvurduğu programın puan türünde yüksek lisans için en az 60 standart puanı almış olduklarını gösteren belgeyi veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanları gösteren belgeyi ibraz etmeleri şarttır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bu yüksek lisans programı formal bir programdır. Öğrencilerin lisans düzeyinde almış oldukları dersler, Yüksek Lisans programında sunulan derslerde muafiyete konu edilmez.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezin ve seminer dersinin kredisi bulunmamakta, bu ders “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilmektedir. Programda öngörülen tüm dersleri en az CC (2.00)’nin yanısıra 4.00 üzerinden en az 2.50 Genel not ortalamasını (GANO) başarmakla yükümlüdürler.

Program Profili

Üretim Yönetimi ve Pazarlama (İng) Programı, Türkiye'de ve yurtdışında lisans eğitimini tamamlamış öğrencilerden ve Erasmus öğrenci değişimi programı kapsamında dahil olan öğrencilerden oluşur. Program kapsamında hazırlanan ödev ve projeler, öğrencilerin hem akademik hayatta ilerlemelerine hem de özel sektörde kazanımlar elde edecektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üretim Yönetimi ve Pazarlama (İng) yüksek lisans mezunları, hem akademik alanda hem kamu ve özel sektörde iş bulabilmektedir. Mezunların çalışabileceği başlıca alanlar; ürün ve marka yöneticiliği, pazarlama araştırmaları uzmanı, pazarlama denetimi, pazarlama stratejileri danışmanlığı, vb.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üretim Yönetimi ve Pazarlama (İng) Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bu programın ölçme ve değerlendirmesi sırasıyla %40 ve %60 oranlarında etkili olan yarıyıl içi ve final değerlendirme araçlarından oluşmaktadır. Her ders için bir ara sınav notu verilir. Sınavlar yazılı biçimde enstitünün ilan ettiği akademik takvim içinde yapılır. Alınan her ders için öğrenciye harf notlarından bir tanesi dönem sonu ders notu olarak verilir. Sırasıyla, dönem sonu notların 100 üzerinden karşılıkları, harf notları ve katsayıları şu şekildedir: 90-100 AA 4.0; 85-89 BA 3.5; 80-84 BB 3.0; 75-79 CB 2.5; 65-74 CC 2.0; 55-64 DC 1.5; 50-54 DD 1.0; 45-49 FD 0.5 ve 44 ile aşağısı FF 0.

Mezuniyet Koşulları

Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezin ve seminer dersinin kredisi bulunmamakta, bu ders “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilmektedir. Programda öngörülen tüm dersleri en az CC (2.00)’nin yanısıra 4.00 üzerinden en az 2.50 Genel not ortalamasını (GANO) başarmakla yükümlüdürler.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. F. Zeynep Bilgin Anabilim Dalı Başkanı (e-mail: zbilgin@marmara.edu.tr) - Doç. Dr. Sinem ERGUN Erasmus (Yüksek Lisans) Koordinatörü (e-mail: sergun@marmara.edu.tr) - Adres: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Anadoluhisari 34820 Beykoz İstanbul – M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Ressam Namık İsmail Sk. No.1 34180 Bahçelievler, İstanbul TÜRKİYE Telefon: (0212) 506 47 24 - 506 47 12 - 506 47 13

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Analitik düşünme yeteneğinini geliştirmek
 • Akademik düşünce sistematiği geliştirebilmek
 • Takım çalışması yapabilmek
 • Bağımsız çalışabilerek düşünce geliştirebilmek
 • İngilizce dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği geliştirmek
 • Kurumun GZFT analizi yapabilmek
 • Sektör analizi yapabilmek
 • Bir kurumun iş portföyünü analiz edebilmek
 • Müşteriyi ve beklentilerini doğru tanıma becerilerini geliştirmek
 • Pazarı ve rekabeti tanımak ve büyüme stratejileri geliştirmek
 • Pazarlama planı oluşturabilmek
 • Pazarlama araçlarını kullanarak pazarlama stratejileri oluşturabilmek
 • Pazarlama araştırma metodları bilgisi ile araştırma tasarlamak ve yürütebilmek
 • Pazarlamanın farklı alanları arasında bağlar kurabilerek plan ve strateji geliştirebilmek
 • Disiplinlerarası düşünebilmek ve strateji geliştirebilmek
 • Kültürlerarası düşünebilmek ve dünya pazarları için strateji geliştirebilmek
 • Dış pazarlarda pazarı tanıma ve pazara giriş stratejileri geliştirebilmek
 • Bağımsız çalışma yaparak pazarlama bilimine katkıda bulunacak çalışma yapabilmek
 • Tez yazabilmek
 • İşletme / Pazarlama alanında bir doktora programı için bilimsel alt yapı donanımı edinmek
 • Yaratıcı düşünce ile rekabetçi pazarlama stratejileri geliştirebilmek
 • Geleceğe dönük yaratıcı öncü pazarlama fikirleri oluşturabilmek
 • Yeni ürün ve hizmetler geliştirebilecek donanım edinmek

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat