Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir

Kabul ve Kayıt Koşulları

Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf

Program Profili

Detaylı Bilgi İçin http://sbe.marmara.edu.tr

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Pazarlama Yönetimi İle İlgili Alanlar (Ürün Yönetimi, Marka Yönetimi, Pazarlama İletişimi v.b.)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı Bilgi İçin Marmara Üniversitesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi http://sbe.marmara.edu.tr/mu_yonerge_basari_degerlendirme_v43.pdf

Mezuniyet Koşulları

Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Aypar USLU Adres: Ressam Namık İsmail Sokak No:1 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 507 99 25 - 1414 e-posta: auslu@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • İşletmenin makro ve mikro pazarlama çevresi sorunlarını tanımlayıp çözümleyebilmek
 • Pazarlama yönetimi temel kavramlarını tanımlayabilmek
 • Üretim yönetimi temel kavramlarını tanımlayabilmek
 • Güncel pazarlama sorunlarının çözümünde pazarlama teorisi ve teorik yaklaşımların rolünü belirleyebilmek
 • Pazarlama teorilerinin farklı kültürel yapılarda nasıl uygulandığını belirleyebilmek
 • Klasik ve güncel pazarlama teorileri arasındaki farklılık ve ilişkileri tanımlayarak değerlendirmek
 • Klasik ve güncel üretim teorileri arasındaki farklılık ve ilişkileri tanımlayarak değerlendirmek
 • Pazarlama yönetiminde bilgi sistemlerinden faydalanarak pazarlama bilgisi toplamak ve analiz edebilmek
 • Tedarik zinciri ve lojistik faaliyetlerinin yönetimi ve entegrasyonu becerisi
 • Rekabet ortamında pazarlama fırsat ve tehditleri belirlemek ve bunlara uygun stratejiler geliştirebilmek
 • Mikro ve makro pazarlama çevresi üyeleriyle iletişim, koordinasyon ve bilgi paylaşımını sağlayabilmek
 • İşletme sorunlarını sayısal karar verme tekniklerini kullanarak belirlemek ve çözüm sunmak

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat