Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yönetimi ve Organizasyon Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 1984-1985 öğretim yılında faaliyete geçmiştir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Yönetim ve Organizasyon alanında Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programına, Lisans diplomasında yer alan mezuniyet derecesi, ALES sınavı puanı ve bilim dalı tarafından yapılan sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile öğrenci kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Programı, örgün (formal) öğrenmeyi tanımaktadır. Bu anlamda programın bir önceki öğrenme aşaması lisans mezuniyetidir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda yer alan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans diploması verilir.

Program Profili

İlgili program, konusunda uzman öğretim üyeleri ile öğrencilere en kapsamlı şekilde eğitim vermekte ve öğrencileri özel sektörde veya kamu sektöründe yönetsel pozisyonlarda çalışmaya hazırlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yönetimi ve Organizasyon ile ilgili alanlar (Planlama, Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi vb.)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar dönem içinde bir vize sınavı, dönem sonunda bir final sınavı, olmak üzere iki adettir. Vize sınavının başarı notu üzerindeki ağırlığı %40, final sınavının ağırlığı ise %60'dır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler derslere en az %70 oranında devam etme, yapılan sınavlar sonucunda başarılı olma ve tez hazırlama ve sunumunda başarılı bulunmaları durumunda mezun olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Uğur YOZGAT Adres: Ressam Namık İsmail Sokak No:1 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 507 99 25 - 1413 e-posta: uguryozgat@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Yönetim ve Organizasyon alanına ilişkin temel bilgileri edinir
 • İşletmelerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz edebilir
 • İşletmelerin küresel pazarda karşılaşabilecekleri fırsat ve tehditleri belirleyebilir ve analiz edebilir.
 • Yönetim ve organizasyon alanına ilişkin kavram ve teorileri uygulayabilir
 • Yönetim ve organizasyon alanına ilişkin sorunları kavrar ve çözüm önerileri geliştirir
 • Örgütsel amaç ve hedeflere ulaşabilmek için örgüt yapısının ne şekilde tasarlanması gerektiğini anlar
 • Çalışanları örgüt amaçları doğrultusunda yönetmeye yönelik bilgi ve becerisi gelişir
 • Müzakere sürecinde etkin olabilecek stratejileri değerlendirme ve kullanma becerisi kazanır
 • İşletmelerde değişimi yönetebilir.
 • Kişilerarası ve takım çalışması yetkinliklerini geliştirir.
 • Yaşanan hızlı değişimin ve yaşam boyu öğrenmenin öneminin farkına varır

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat