Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yönetimi ve Organizasyon Bilim Dalı Doktora Programı 1984-1985 öğretim yılında faaliyete geçmiştir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Yönetimi ve Organizasyon alanında doktora derecesi verilir

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programına, Yüksek Lisans diplomasında yer alan mezuniyet derecesi, ALES sınavı puanı ve bilim dalı tarafından yapılan sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile öğrenci kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı, örgün (formal) öğrenmeyi tanımaktadır. Bu anlamda programın bir önceki öğrenme aşaması yüksek lisans mezuniyetidir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda yer alan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Yönetim ve Organizasyon alanında doktora diploması verilir.

Program Profili

İlgili program, konusunda uzman öğretim üyeleri ile öğrencilere en kapsamlı şekilde eğitim vermekte ve öğrencileri özel sektörde veya kamu sektöründe yönetsel pozisyonlarda çalışmaya hazırlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Akademisyen, Danışman, Yönetici vb.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yok

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar dönem içinde bir vize sınavı, dönem sonunda bir final sınavı, olmak üzere iki adettir. Vize sınavının başarı notu üzerindeki ağırlığı %40, final sınavının ağırlığı ise %60'dır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler derslere en az %70 oranında devam etme, yapılan sınavlar sonucunda başarılı olma ve tez hazırlama ve sunumunda başarılı bulunmaları durumunda mezun olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Uğur YOZGAT Adres: Ressam Namık İsmail Sokak No:1 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 507 99 25 - 1413 e-posta: uguryozgat@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Bilgi kuramı, bilim felsefesi ve sosyal bilimler hakkında temel bilgiler edinir.
  • Farklı felsefi yaklaşımlarla araştırma yapabilme perspektifi kazanır.
  • Yönetim ve Organizasyon alanında teorilerin dayanmış oldukları varsayımları bilir.
  • Teorik bilgi birikimini kullanarak detaylı ve anlaşılır araştırma konuları yaratır.
  • Yönetim ve Organizasyon alanında ortaya atılan teorileri analiz eder.
  • Model ve teknikler geliştirme ve uygulama becerisi elde eder.
  • Bilimsel bir problemi kuramsal olarak ifade edebilir.
  • Kuramsal olarak ifade edilen bir bilimsel problemi uygun yöntemler aracılığıyla sınayabilir.
  • Yönetim ve Organizasyon alanındaki sorunları teorik yaklaşımlarla ilişkilendirerek çözümleyebilir.
  • Yönetim ve Organizasyon alanındaki sorunları analiz edebiir ve çözüm üretebilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat