Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Ekonometri

Program Tanımları

Kuruluş

1988 yılından beri Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde hizmet vermektedir.

Kazanılan Derece

Mezun olan öğrenciler yöneylem araştırması tezli yüksek lisans diploması sahibi olur ve uzman olarak ünvan kazanırlar

Kabul ve Kayıt Koşulları

Dört yıllık lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır. Ayrıca ALES puanının en az 60 olması gerekmektedir. Adaylar yöneylem Araştırması Bilim Dalı tarafından ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans derecesini başvurduğu yüksek lisans programından farklı alanda almış olan aday, Bilim Dalı ve Enstitü Yönetm Kurulunun belirleyeceği bilimsel hazırlık programına katılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir.Yöneylem Araştırması yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, Sosyal Bilimler Enstitüsünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Bu savunma sonunda tezinin kabul edilmesi gerekmektedir.

Program Profili

Birinci senede ders içeriklerinin verilmesi, ikinci senede tez çalışması (ve kalan öğrencilerin ders tekrarları) yapılır. Dersler sınıf ortamında ve bilgisayar destekli olarak (laboratuvar) verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar TÜİK, DPT, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarında; bununla birlikte sigortacılık, bankacılık, sermaye piyasası başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (ARGE), planlama ve bütçe departmanlarında, piyasa araştırma ve pazar araştırma şirketlerinde istihdam edilebilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yöneylem Araştırması doktora programlarına ve sosyal bilimlerde her programda doktora programına devam edilmesi mümkündür.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yöneylem Araştırması yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler 1 arasınav ve bir dönem sonu sınavına zorunlu olarak katılmaktadırlar. Derslerin öğretim üyeleri yarıyıl içinde ödev verebilirler. Ara sınavın genel başarı notuna katkısı %40 iken, dönem sonu sınavının genel başarı notuna katkısı %60dır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin program dahilinde almış olduğu bütün derslerden başarılı olması ve not ortalamasının 4 üzerinden 2,5 olması, ayrıca tez çalışmasını başarıyla bitirmiş olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Ş. Işıl Akgül Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Göztepe Kadıköy İstanbul iakgul@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Alanında uzman ve deneyimli öğretim üyeleri, teorik dersler için sınıflar ve istatistiksel yazılım kullanımı için bir laboratuvar bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Yöneylem araştırması teknikleri bilgisine sahip olmak
  • Yöneylem araştırması tekniklerinin paket programlar ile çözümünü yapmak
  • Yöneylem araştırması tekniklerini işletme problemlerine uygulamak
  • İşletme problemlerine uygulanan yöneylem araştırması tekniklerinin sonuçlarını yorumlamak.
  • Analitik düşünce yapısına sahip olmak
  • İstatistiksel ve matematiksel kavram ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak
  • Yapacağı araştırmalarla ilgili raporlama yapmak
  • Disiplinlerarası ve grup çalışmaları yapmak
  • Ortaya koyduğu tezleri konu bütünlüğünü sağlayarak teorik ve uygulamalı olarak incelemek
  • Yöneylem araştırması yöntemlerinin teorik yapıları hakkında bilgi sahibi olmak

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat