Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Ekonometri

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • İleri düzeyde yöneylem araştırması teknikleri bilgisine sahip olmak
  • Yöneylem araştırması yöntemlerinin teorik yapılarını anlamak
  • Yöneylem araştırması tekniklerinin paket programlar ile ileri düzeyde çözümünü yapmak
  • Yöneylem araştırması tekniklerini işletme problemlerine uygulamak.
  • İşletme problemlerine uygulanan yöneylem araştırması tekniklerinin sonuçlarını analiz etmek.
  • Analitik düşünce yapısına sahip olmak
  • İstatistiksel ve matematiksel kavram ve yöntemleri iyi derecede bilmek.
  • Yapacağı araştırmalarla ilgili raporlama yapmak
  • Disiplinlerarası ve grup çalışmaları yapmak
  • Ortaya koyduğu tezleri konu bütünlüğünü sağlayarak teorik ve uygulamalı olarak inceleyebilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat