Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Önlisans - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Dış Ticaret

Program Tanımları

Kuruluş

Yüksekokulumuz bünyesinde, 04.05.1993 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla “Dış Ticaret” Programları (örgün-ikinci öğretim) açılmış ve 1993–1994 eğitim ve öğretim yılından itibaren programımıza öğrenci alınmaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programdaki derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler Dış Ticaret Bölümü önlisans diploması almaya hak kazanır ve Dış Ticaret Meslek Elemanı ünvanı ile çalışma hayatına atılır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Kabul ve kayıt için Lise ve Dengi okul mezunu olmak ve YGS sınavında yeterli puanı almış olmak gereklidir. Meslek lisesi mezunu öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlar sınavsız geçiş hakkına sahiptir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay geçiş yapan öğrencilere burada gördükleri dersler ve kredilere göre geçiş yaptıkları diğer üniversitede muafiyet verilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günü staj yapmış olmak zorunluluğu vardır.

Program Profili

Programda öğrenciler dış ticaret ve yönetim bilgileriyle donatılırlar. Ekonomi, hukuk, muhasebe, işletme, yabancı dil gibi derslerin yanı sıra ağırlıklı olarak dış ticarete yönelik dersler alan öğrenciler staj yaparak iş deneyimi kazanmaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Dış Ticaret ön lisans programından mezun olanlar ithalat ve ihracat yapan bütün firmalarda (dış ticaret meslek elemanı) çalışabilirler. Ayrıca gümrük müşavirliklerinde, lojistik şirketlerinde, bankaların kambiyo bölümlerinde de istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

“Dış Ticaret ” ön lisans programı mezunları, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olduklarında, “Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-İktisat, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dış Ticaret programı öğrencileri Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidir. Buna göre öğrenciler bir ara sınav, bir final sınavına tabidir. Ara sınav %40, Final sınavı %60 ağırlıklıdır. Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için harf notunun en az DD olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Dış Ticaret Ön-lisan programından mezun olabilmeleri için öğrencilerin bütün dersleri başarı ile tamamlamış olmaları ve 4.00 üzerinden 2.00 not ortalamasını tutturmaları gerekir. Buna ek olarak 30 işgünü stajlarını tamamlamaları da mezuniyet koşuludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Örgün-İkinci Öğretim ve Uzaktan Eğitim programlarında, programın niteliğine göre yüzyüze ve e-öğrenme yöntemleri uygulanmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Gülten Demir Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Anadoluhisarı Kampüsü Beykoz/İstanbul Tel:0 216 308 88 43 Telefon: 0 212 517 20 16 Faks: 0 212 517 20 12 Web Sayfası: http://sbmyo.marmara.edu.tr E-posta: sbmyo@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Dış Ticaret bölümü dersleri Anadoluhisarı kampüsünde yer alan dersliklerde yapılmaktadır. Ayrıca okulumuzun tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı bulunmakta, öğrenciler sunum için projeksiyon cihazları kullanabilmektedirler.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Ekonomi ve dış ticarete ilişkin temel bilgilere sahip olmak.

- Lojistik mevzuatı ile ilgili bilgi sahibi olmak.

- Uluslar arası rekabet koşullarını kavramak ve dış ticarette pazarlama stratejileri hakkında bilgi sahibi olmak.

- Dünya Ekonomisi ve Türkiye Ekonomisinde yaşanan gelişmelerden haberdar olmak ve bu gelişmelerin dış ticarete etkilerini analiz edebilmek.

- Uluslar arası ekonomik kuruluşların küresel dünyadaki etkilerini kavramak. AB-Türkiye İlişkilerinin gelişimi hakkında fikir sahibi olmak.

- Dış Ticaret konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olmak.

- Atatürk ilkelerini ve İnkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Dış ticarette kullanılan belgeleri düzenlemek, teslim ve ödeme şekillerine ilişkin uygulamaları gerçekleştirebilmek.

- Dış Ticaret, Banka-Kambiyo mevzuatını kavrar ve bu işlemlerde kullanılan belgeleri düzenleyebilir.

- Türkiye’deki Gümrük Mevzuatını kavramak ve uygulamalarını gerçekleştirebilmek.

- Türk dış ticaret rejimini bilmek ve İhracat-İthalat işlemlerini gerçekleştirme becerisi kazanmak.

- Bilgisayar ve Dış Ticaret işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılabilmesi için gerekli belirli yazılımları kullanmak.

- Dış Ticaret ve Kambiyo işlemlerini muhasebeleştirme bilgisine sahip olmak.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

- Dış Ticaretin finansman yöntemleri ve finans piyasalarına ilişkin bilgi sahibi olmak.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

- Dış ticarette kalite ve standardizasyonun önemini kavramak.

 • Ekonomi ve dış ticarete ilişkin temel bilgilere sahip olmak.
 • Dış ticarette kullanılan belgeleri düzenlemek, teslim ve ödeme şekillerine ilişkin uygulamaları gerçekleştirebilmek.
 • Dış Ticaret, Banka-Kambiyo mevzuatını kavrar ve bu işlemlerde kullanılan belgeleri düzenleyebilir.
 • Türkiye’deki Gümrük Mevzuatını kavramak ve uygulamalarını gerçekleştirebilmek.
 • Lojistik mevzuatı ile ilgili bilgi sahibi olmak.
 • Türk dış ticaret rejimini bilmek ve İhracat-İthalat işlemlerini gerçekleştirme becerisi kazanmak.
 • Bilgisayar ve Dış Ticaret işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılabilmesi için gerekli belirli yazılımları kullanmak.
 • Dış Ticaret ve Kambiyo işlemlerini muhasebeleştirme bilgisine sahip olmak.
 • Dış Ticaretin finansman yöntemleri ve finans piyasalarına ilişkin bilgi sahibi olmak.
 • Uluslar arası rekabet koşullarını kavramak ve dış ticarette pazarlama stratejileri hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Dış ticarette kalite ve standardizasyonun önemini kavramak.
 • Dünya Ekonomisi ve Türkiye Ekonomisinde yaşanan gelişmelerden haberdar olmak ve bu gelişmelerin dış ticarete etkilerini analiz edebilmek.
 • Uluslar arası ekonomik kuruluşların küresel dünyadaki etkilerini kavramak. AB-Türkiye İlişkilerinin gelişimi hakkında fikir sahibi olmak.
 • Dış Ticaret konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olmak.
 • Atatürk ilkelerini ve İnkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
5. DÜZEY (ÖNLİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(31-Sosyal ve Davranış Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Ekonomi ve dış ticarete ilişkin temel bilgilere sahip olmak.

- Lojistik mevzuatı ile ilgili bilgi sahibi olmak.

- Uluslar arası rekabet koşullarını kavramak ve dış ticarette pazarlama stratejileri hakkında bilgi sahibi olmak.

- Dünya Ekonomisi ve Türkiye Ekonomisinde yaşanan gelişmelerden haberdar olmak ve bu gelişmelerin dış ticarete etkilerini analiz edebilmek.

- Uluslar arası ekonomik kuruluşların küresel dünyadaki etkilerini kavramak. AB-Türkiye İlişkilerinin gelişimi hakkında fikir sahibi olmak.

- Dış Ticaret konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olmak.

- Atatürk ilkelerini ve İnkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Dış ticarette kullanılan belgeleri düzenlemek, teslim ve ödeme şekillerine ilişkin uygulamaları gerçekleştirebilmek.

- Dış Ticaret, Banka-Kambiyo mevzuatını kavrar ve bu işlemlerde kullanılan belgeleri düzenleyebilir.

- Türkiye’deki Gümrük Mevzuatını kavramak ve uygulamalarını gerçekleştirebilmek.

- Türk dış ticaret rejimini bilmek ve İhracat-İthalat işlemlerini gerçekleştirme becerisi kazanmak.

- Bilgisayar ve Dış Ticaret işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılabilmesi için gerekli belirli yazılımları kullanmak.

- Dış Ticaret ve Kambiyo işlemlerini muhasebeleştirme bilgisine sahip olmak.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

- Dış Ticaretin finansman yöntemleri ve finans piyasalarına ilişkin bilgi sahibi olmak.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Dış ticarette kalite ve standardizasyonun önemini kavramak.

Müfredat