Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Önlisans - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Program Tanımları

Kuruluş

1982 yılı itibari ile kurulmuş ve halen eğitim öğretime devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Önlisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise mezuniyet notları ile ÖSYM'nin yaptığı yerleştirme sonucu kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencilerin, ilan edilen tarihler ve şartlar dahilinde kayıtları kabul edilir .

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Meslek yada normal Lise Öğrenimini tamamlamış olması halinde bölümümüze başvurma hakkı kazanılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

ÖSYM sonuçlarına göre

Program Profili

Programın amacı; muhasebe mesleğinde kariyer yapmak isteyen öğrencilerin müşavirlik, denetim ve maliyet muhasebesi alanlarında hem teorik bazda, hem de uygulama bazında gerekli alt yapı ile donatılarak, hali hazırda yaşanan eğitim sonrası mesleğe adaptasyon sorunlarını yaşamadan, iş hayatına atılmalarını ve sektörün talebinin karşılanmasını sağlamaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Muhasebe Bürolarında muhasebe elemanı olarak istihdam edebilme Çeşitli işletmelerin Muhasebe Departmanlarında istihdam edebilme

Üst Derece Programlarına Geçiş

Açık Öğretim fakültesine sınavsız geçiş yaparak lisans tamamlayabilir ÖSYM nin yaptığı DGS sınavında başarılı olması halinde lisans tamamlayabilir

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yazılı / Test Arasınavı yapılmaktadır. Geçme notuna etkisi %40 olmaktadır. Yazılı / Test Final sınavı yapılmaktadır. Geçme notuna etkisi %60 olmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerimiz 96 kredi ve 120 AKTS yi tamamlamış olması ve 30 iş günü stajını tamamlaması halinde mezun olma hakkı kazanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Sezayi Dumanoğlu Adres: Anadoluhisarı Yerleşkesi Cuma Yolu Cad. Anadoluhisarı - Beykoz - İstanbul -PK. 34800 Telefon: 0216 308 88 43 / 0216 308 93 44-48-49 Web Sayfası: http://sbmyo.marmara.edu.tr E-posta: sbmyo@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Muhasebe Bürolarında ve işletmelerin muhasebe departmanlarında çalışma imkanları Açıköğretime sınavsız geçiş yaparak dört yıllık lisansa tamamlama

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- İşlerinin gerektirdiği seviyede muhasebe sistem ve organizasyonu hakkında bilgi sahibidir.

- Temel maliyet muhasebesi bilgilerini bilir.

- İşlerinin gerektirdiği seviyede mali analiz tekniklerini bilir.

- Bilgisayarlı muhasebe paket programlarını kullanabilir.

- Şirketler muhasebesi hakkında yeterli bilgiye sahiptir.

- Yeterli muhasebe denetimi bilgisine sahiptir.

- Vergi uygulamaları hakkında işlerinin gerektirdiği ölçüde bilgiye sahiptir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Mesleklerinin gerektirdiği temel ekonomi bilgisine sahiptir ve Temel finans bilgilerini bilir ve uygular.

- Analitk düşünce yeteneğine sahiptir.

- Ofis programlarını kullanmayı bilir.

- Temel mali tablo kalemlerini ingilizce olarak bilir ve İngilizce ticari yazışmalara hakimdir.

- Muhasebe biriminde muhasebe personeli olarak çalışabilir ve belirli bir olgunluktan sonra orta kademede yönetici olarak çalışabilir.

- İş hayatında ara eleman seviyesine yetecek düzeyde temel hukuk, ticari hukuk,borçlar hukuku vesosyal güvenlik ve iş hukuku bilgisine sahiptir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- İşlerinin gerektirdiği ölçüde günlük mali nitelikli olayların kaydedilmesini bilir.

- İşlerinin gerektirdiği seviyede işletme yönetimi bilgisine sahiptir ve Mezun olan kişi bir işletmenin muhasebe organizasyonu sorumlusu olabilir

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

 • Mesleklerinin gerektirdiği temel ekonomi bilgisine sahiptir ve Temel finans bilgilerini bilir ve uygular.
 • Analitk düşünce yeteneğine sahiptir.
 • Ofis programlarını kullanmayı bilir.
 • İşlerinin gerektirdiği seviyede muhasebe sistem ve organizasyonu hakkında bilgi sahibidir.
 • Temel maliyet muhasebesi bilgilerini bilir.
 • İşlerinin gerektirdiği ölçüde günlük mali nitelikli olayların kaydedilmesini bilir.
 • İşlerinin gerektirdiği seviyede mali analiz tekniklerini bilir.
 • Bilgisayarlı muhasebe paket programlarını kullanabilir.
 • Şirketler muhasebesi hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
 • Temel mali tablo kalemlerini ingilizce olarak bilir ve İngilizce ticari yazışmalara hakimdir.
 • Yeterli muhasebe denetimi bilgisine sahiptir.
 • Muhasebe biriminde muhasebe personeli olarak çalışabilir ve belirli bir olgunluktan sonra orta kademede yönetici olarak çalışabilir.
 • İşlerinin gerektirdiği seviyede işletme yönetimi bilgisine sahiptir ve Mezun olan kişi bir işletmenin muhasebe organizasyonu sorumlusu olabilir
 • İş hayatında ara eleman seviyesine yetecek düzeyde temel hukuk, ticari hukuk,borçlar hukuku vesosyal güvenlik ve iş hukuku bilgisine sahiptir.
 • Vergi uygulamaları hakkında işlerinin gerektirdiği ölçüde bilgiye sahiptir.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
5. DÜZEY (ÖNLİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(34-İşletme ve Yönetim Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- İşlerinin gerektirdiği seviyede muhasebe sistem ve organizasyonu hakkında bilgi sahibidir.

- Temel maliyet muhasebesi bilgilerini bilir.

- İşlerinin gerektirdiği seviyede mali analiz tekniklerini bilir.

- Bilgisayarlı muhasebe paket programlarını kullanabilir.

- Şirketler muhasebesi hakkında yeterli bilgiye sahiptir.

- Yeterli muhasebe denetimi bilgisine sahiptir.

- Vergi uygulamaları hakkında işlerinin gerektirdiği ölçüde bilgiye sahiptir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Mesleklerinin gerektirdiği temel ekonomi bilgisine sahiptir ve Temel finans bilgilerini bilir ve uygular.

- Analitk düşünce yeteneğine sahiptir.

- Ofis programlarını kullanmayı bilir.

- Temel mali tablo kalemlerini ingilizce olarak bilir ve İngilizce ticari yazışmalara hakimdir.

- Muhasebe biriminde muhasebe personeli olarak çalışabilir ve belirli bir olgunluktan sonra orta kademede yönetici olarak çalışabilir.

- İş hayatında ara eleman seviyesine yetecek düzeyde temel hukuk, ticari hukuk,borçlar hukuku vesosyal güvenlik ve iş hukuku bilgisine sahiptir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

- İşlerinin gerektirdiği ölçüde günlük mali nitelikli olayların kaydedilmesini bilir.

- İşlerinin gerektirdiği seviyede işletme yönetimi bilgisine sahiptir ve Mezun olan kişi bir işletmenin muhasebe organizasyonu sorumlusu olabilir

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat