Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Önlisans - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Turizm ve Otel İşletmeciliği

Program Tanımları

Kuruluş

06.11.1987 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla “İktisadi ve İdari Programlar” Bölümüne bağlı “Turizm İşletmeciliği” programı açılmış ve bu programlara 1988–1989 eğitim ve öğretim yılında öğrenci alınmaya başlamıştır. 2011 yılında YÖK'ün yeni düzenlemesi ile meslek yüksekokulunda bölümler oluşturulmuştur. Buna göre, Otel,Konaklama ve İkram Hizmetleri bölümü altında "Turizm ve Otel İşletmeciliği" programı yer almaktadır

Kazanılan Derece

Bu programı bitiren öğrenci önlisans diploması almaya hak kazanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bu programa kayıt yaptıracak öğrenciler Meslek Lisesi mezunu öğrenciler olup, sınavsız geçiş hakkına sahiptir. Ancak lise başarı ortalamaları da yerleştirmede dikkate alınmaktadır. Birinci yılı başarı ile tamamlayan ve başarı not ortalaması yüksek olan öğrenciler, diğer üniversitelerin önlisans programlarına yatay geçiş yapmak hakkına sahiptirler. Bu programı bitiren öğrenciler, DGS sınavına girerek, kazandıkları takdirde 4 yıllık lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programa kayıt yaptıran öğrenciler, 1 yıllık hazırlık okurlar. Ancak yapılan muafiyet sınavında başarılı olurlarsa, hazırlık sınıfını atlayarak, 1.sınıfa başlayabilirler. Aynı zamanda , yatay geçiş yapan öğrencilere de, üniversitelerinde görmüş oldukları ve kredi ve içerik yönünden aynı olan derslerden muafiyet verilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1 sene hazırlık + 2 yıl önlisans derslerinden geçerek toplam kredisini tamamlayan öğrenciler, 60 işgünü stajlarını da yaparak mezun olabilmektedir.

Program Profili

Programın amacı, turizm sektöründe faaliyet gösteren otellerde çalışmak üzere ara eleman yetiştirmek, bu amaçla öğrencileri ilgili sektöre ait tüm alt yapı bilgileri ile donatmak ve bu bilgiler ile eğitim sonrası iş hayatına atılmalarını sağlamaktır. Eğitim süresinde turizm sektörünün genel yapı taşı olan yabancı dil eğitimi de ağırlıklı olarak verilmektedir. 1 yıllık hazırlık bölümünde İngilizce eğitim yapan öğrenciler, 2 yıllık (4 yarıyıl) dönemde her bir yarıyılda 4'er saat İngilizce ve ikinci yabancı dil olarak Almanca/Fransızca ders görmektedirler. Özellikle 2.sınıfta, otelcilik ile ilglili meslek dersleri almaktadırlar (Önbüro, Kat Hizmetleri, Yiyecek İçecek Yönetimi, Konaklam İşletmeleri Yönetimi vb). Birinci sınıfı tamamlayan öğrenciler, çoğunlukla yaz dönemi olmak üzere 60 işgünü stajlarını yaparak, öğrendikleri teorik bilgileri uygulama ile birleştirmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olan öğrenciler, 3 ve daha üstü yıldızlı otellerde farklı departmanlarda iş olanağı bulmaktadır. Mezunlarımız en alt kademeden başlayarak, otel yöneticiliğine kadar çıkma imkanına sahiptir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans programını tamamlayan ve mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, DGS (dikey geçiş) sınavına girme hakkı kazanır. Bu sınavdan aldıkları puanlara göre , sınav kitapçığında belirtilen 4 yıllık fakülte ve yüksekokullara geçiş yapabilmektedirler. Geçiş yaptıkları okullarda, önlisans pprogramında yer alan ve içerik ve kredi bakımından uygun görülen derslerden muaf tutulurlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her bir ders için bir arasınav bir final sınavı olmak üzere 2 sınav yapılır. Vize sınavının %40'ı, final sınavının ise %60'ı başarı notunu etkilemektedir. bunun yanında bazı derslerde ödev,bitirme projesi gibi çalışmalara da yer verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Buprogramdan mezun olmak için öğrencinin hazırlık sınıfından geçmesi, 2 yıllık önlisans programında yer alan derslerin tümünden geçerek 120 AKTS'yi tamamlaması, GANO (Genel akademik not ortalaması)'nın 2.00 ve üzeri olması ve 60 günlük iş stajını yapmış olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Doç.Dr.Filiz ÇAKIR ZEYTİNOĞLU filiz.cakir@marmara.edu.tr Anadoluhisarı Kampüsü-Beykoz 0216 3088843

Bölüm Olanakları

Bölümde biri doçent biri Yrd.Doç.Dr. olmak üzere 6 öğretim elemanı yer almaktadır. bunun yanı sıra yüksekokulumuzda kadrolu diğer öğretim elemanları ile sektörden görevlendirme ile gelen öğretim görevlileri de eğitime katkı sağlamaktadırlar. Dersler yüksekokul bünyesindeki 2 anfi ve 10 derslik ile bilgisayar laboratuarında yapılmaktadır. Öğrencilere önbüro yönetimi ile ilgili güncel bilgsayar programları öğretilmektedir. Kat hizmetleri, yiyecek içecek yönetimi gibi bölüm dersleri de kısmen uygulamalı olarak verilmektedir. Mezun öğrencilere turizm alanında faaliyet gösteren otellerde istihdam olanakları da sağlanmaktadır.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Turizm ile ilgili tüm bilgilere sahiptir.
 • Türkiye'nin turizm coğrafyasını bilir ve bu bilgileri turistlere anlatabilir.
 • Arkeoloji ile ilgili bilgilere sahiptir ve bu bilgileri turistlere anlatabilir.
 • Tur sırasında karşılaşabileceği her türlü sorunla ilgili kararlar alıp, başa çıkabilir.
 • Türkiye'nin florası ile ilgili tüm bilgilere sahiptir ve bu bilgileri turistlere anlatabilir.
 • Görgü kurallarını ve etik değerleri bilir ve davranışlarında bunlara dikkat eder.
 • Turizm ve rehberlikle ilgili mevzuat bilgilerine sahiptir.
 • Türkiye'nin sahip olduğu Bizans eserlerini tanır ve turistler gerekli bilgileri anlatabilir.
 • Türkiye'nin sahip olduğu bütün tarihi ve kültürel değerleri ayrıntılı olarak bilir ve bunları turistlere anlatabilir.
 • Turizmin sosyolojik yapısını ve turist psikolojisini bilir ve turistlerin davranışlarını ve beklentilerini bilerek turistlere hizmet sunar.
 • Turizm ve çevre ilişkisini bilir ve çevrenin korunması ile ilgili önlemleri alabilir.
 • Türkçe ve en az iki yabancı dilde kendisini günlük hayatta ve mesleki anlamda ifade edebilir.
 • Cumhuriyetin kuruluşunu, Atatürk ilke ve inkılaplarını bilir.
 • Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahiptir,çözüm odaklıdır.
 • Turizm alanında temel matematik bilgisine sahiptir.
 • Turizm eğitiminden gelen teorik bilgilerini, çeşitli alanlarda görev yapan konuk konuşmacılar sayesinde uygulama ile birleştirerek, sektörel ilişkilerini geliştirir.
 • Yaptığı staj sayesinde teorik bilgilerini uygulamada kullanmayı öğrenir.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
5. DÜZEY (ÖNLİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(22-Beşeri Bilimler)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak beşeri bilimler alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama, araç gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Beşeri bilimler alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanır.

- Beşeri bilimler alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri oluşturur.

- Beşeri bilimler alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.

- Beşeri bilimler alanında gereksinim duyulan temel düzeydeki nitelikli insan gücünün gerektirdiği dilsel, sanatsal ve kültürel birikime sahiptir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

- Beşeri bilimler alanıyla ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

- Beşeri bilimler alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

- Sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda yürütülen bir proje çerçevesinde sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

- Beşeri bilimler alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.

- Beşeri bilimler alanındaki öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

- Kültür, sanat ve eğitim alanlarında yaşam boyu öğrenme bilinci oluşturur.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Beşeri bilimler alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceri düzeyindeki düşüncelerini eğitim, kültür ve sanat alanlarında en uygun iletişim araçlarıyla aktarır.

- Beşeri bilimler alanıyla ilgili konulardaki düşüncelerini ve eğitim, kültür ve sanat alanlarındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle tartışır.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak beşeri bilimler alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Beşeri bilimler alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Beşeri bilimler alanıyla ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamasında bilimsel, kültürel, sanatsal ve etik değerleri gözetir.

- Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel ve sanatsal hakların evrenselliğine değer verir, sosyal adalet bilincine sahiptir, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar, sosyal ve kültürel değerlere önem verir.

- Çevreyi koruma bilincine sahiptir.

- Sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

Müfredat