Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Önlisans - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Pazarlama

Program Tanımları

Kuruluş

1984–1985 eğitim öğretim yılında yüksekokul bünyesinde açılan temel programlardan biri olarak öğrenci almaya başlamıştır. Programdan mezunları, özel sektördeki firmaların satış departmanı, pazarlama departmanı, pazarlama araştırması departmanı, reklâm departmanı, reklâm ve halkla ilişkiler ajansları, medya şirketleri, zincir mağazalar, elektronik ticaret şirketleri, turizm acenteleri, otel işletmeleri, bankaların ve çeşitli şirketlerin müşteri hizmetleri departmanlarında çalışabilirler.

Kazanılan Derece

Pazarlama sorumlusu ünvanı Ön Lisans Programı başarıyla tüm gereklerini yerine getirmiş mezunlarına verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler lise öğreniminden mezun olduktan sonra, üniversite giriş sınavında başarılı olarak programa girmektedirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay geçiş yapan öğrencilere üniversitelerinde görmüş oldukları ve kredi ve içerik yönünden aynı olan derslerden muafiyet verilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, 2 yılda 4 dönemden oluşmaktadır. Toplam 33 adet ders ve staj çalışmasından mevcutttur. Bu derslerden 25 adet'i zorunlu, 8 adeti seçmeli derstir. Kayıtlı olunan öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarıyla tamamlama ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO’sunun) 2,00 veya daha yüksek olması yeterlilik koşullarını ve kurallarını oluşturmaktadır.

Program Profili

Pazarlamanın, işletmelerin temel fonksiyonlarından birisi olması ve bu alanda nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulması gerekçesiyle kurulan pazarlama programı bugün de güncel ders programı (içeriğiyle) ile piyasanın aradığı insan kaynaklarını yetiştirebilmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler, özel sektördeki firmaların satış departmanı, pazarlama departmanı, pazarlama araştırması departmanı, reklâm departmanı, reklâm ve halkla ilişkiler ajansları, medya şirketleri, zincir mağazalar, elektronik ticaret şirketleri, turizm acenteleri, otel işletmeleri, bankaların ve çeşitli şirketlerin müşteri hizmetleri departmanlarında ve bir dizi pazarlama alanında çalışabilecekleri gibi kamusal alanda da KPSS sınavından geçerli puan alarak çalışma imkânı bulabilmektedirler. Mezunlar bu alanlarda yönetici, sorumlu, uzman veya eleman unvanlarıyla çalışabilmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Özel sektördeki firmaların satış departmanları, pazarlama departmanları, reklam ajansları,halkla ilişkiler ajansları, piyasa araştırma şirketleri, medya şirketleri, zincir mağazalar, elektronik ticaret şirketleri, turizm acenteleri, otel işletmeleri, çeşitli şirketlerin müşteri hizmetleri departmanlarında ve kamusal alanda KPSS sınavından başarılı olmaları koşuluyla sayılan tüm alanlarda soruımlu, uzman, yönetici veya eleman unvanı ile çalışabilrler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans programını tamamlayan ve mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, DGS (dikey geçiş) sınavına girme hakkı kazanır. Bu sınavdan aldıkları puanlara göre , sınav kitapçığında belirtilen 4 yıllık fakülte ve yüksekokullara geçiş yapabilmektedirler. Geçiş yaptıkları okullarda, önlisans pprogramında yer alan ve içerik ve kredi bakımından uygun görülen derslerden muaf tutulurlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her bir ders için bir arasınav bir final sınavı olmak üzere 2 sınav yapılır. Vize sınavının %40'ı, final sınavının ise %60'ı başarı notunu etkilemektedir. Ara Sınav'ın %40, Dönem Sonu Sınavının %60'ı minimum 50 olmalıdır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olunan öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarıyla tamamlama ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO’sunun) 2,00 veya daha yüksek olması mezuniyet koşullarını oluşturmaktadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Marmara Üniversitesi - SBMYO / Beyazıt Kampüsü Soğanağa MAh. Nur Sok. No: 9 / 11 Beyazıt / Fatih / İstanbul Telefon +90 212 517 20 16 Faks: +90 212 517 20 12 Program Başkanı: Prof. Dr. F. Asuman YALÇIN Tel: +90 212 517 20 16 Ext: 126

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Ekonomi, işletme yönetimi ve temel finans bilgilerini bilir ve pazarlama alanında uygular.
 • İşletme yönetimi, işletme psikolojisi ve insan kaynakları yönetimini ve süreçlerini bilir.
 • Temel hukuk, ticaret hukuku ve pazarlama mevzuatını bilir ve ulusal ve uluslararası pazarlamada uygular.
 • Genel matematik, bilgisayar, istatistik bilir ve istatistiksel araştırma yöntemlerinde kullanır.
 • Genel muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi ve matematik bilir ve satışın tüm süreçlerinde maliyet hesaplamalarını yapıp, muhasebe kayıtlarını tutabilir.
 • Tüketici davranışlarını analiz edip, müşteri ile olan ilişkileri global ve yerel pazarlarda düzenler.
 • Pazarlama iletişim teknikleri, halkla ilişkiler, yeni ürün ve marka bilgisine sahiptir ve pazarlama ilkeleri doğrultusunda kurum imajının oluşmasına destek sağlar.
 • Pazarlama araştırma sürecini ve istatistiksel analiz yöntemlerini bilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayıp, pazarlama stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olur.
 • : Satış yönetimini, satış tekniklerini ve mağaza yönetimini bilir ve perakendecilik sektöründe uygulayabilir.
 • Tedarik zinciri yönetimini bilir ve elektronik ortamda, ulusal ve uluslararası pazarlama alanında ve ithalat/ihracat işlemlerinde, pazarlamanın temel ilkelerine göre uygulayabilir.
 • Pazarlama ve satış stratejilerini geliştirip, elektronik ortamda uygulayabilir.
 • Perakendecilik sektörünü ve mağazalı /mağazasız perakendecilik stratejilerini bilir ve ulusal ve uluslar arası düzeyde uygulayabilir.
 • Perakendecilik sektöründe, ithalat ve ihracat işlemlerinde, mağaza içi ve mağaza dışı satış noktalarında mesleki İngilizce konuşabilir, anlayabilir ve gerekli yazışmaları yapabilir.
 • Çevresel pazarlamanın ilkelerini bilir, çevresel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine ve tüketici bilinci oluşturacak, reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları çalışmalarına destek olur.
 • Elektronik pazarlama çalışmalarında, bilgisayar ortamındaki pazarlama tekniklerini geliştirebilir ve uygulayabilir.
 • Uluslararası pazarları analiz edip, uluslararası pazarlama stratejileri geliştirilmesine ve uygulamasına katkıda bulunabilir.
 • Perakendecilik sektöründe, mağaza yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iş psikolojisi bilgilerine sahiptir ve uygulanmasına katkıda bulunur.
 • Uluslararası pazarlarda, tüketici davranışlarını analiz eder ve tüketicilere yönelik iletişim stratejileri geliştirilmesine destek olur.
 • Tedarik zinciri yönetimini ve satış yönetimini bilir ve bilgisayar ortamında uygulanmasına katkıda bulunur.
 • Pazarlama mevzuatını, bilgisayar ortamındaki ve elektronik ticaretteki tüm hukuksal işlemleri bilir ve uygulanmasına katkıda bulunur.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat