Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Önlisans - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Turist Rehberliği

Program Tanımları

Kuruluş

06.11.1987 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla "İktisadi ve İdari Programlar" Bölümüne bağlı "Turizm İşletmeciliği" programı açılmış ve bu programlara 1988-1989 eğitim ve öğretim yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır. 1992 - 1993 eğitim ve öğretim yılında da, 15.07.1991 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla açılan "Turist Rehberliği" programına öğrenci alınmaya başlanmıştır. 2011 yılında YÖK'ün yeni düzenlemesi ile meslek yüksekokulunda bölümler oluşturulmuştur. Buna göre, Turizm, Seyahat ve Eğlence Hizmetleri bölümü altında "Turizm Rehberliği" programı yer almaktadır. Programın adı 2016 2017 Eğitim Öğretim yılı itibari ile Turist Rehberliği olarak YÖK tarafından değiştirilmiştir.

Kazanılan Derece

Turist Rehberi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bu programa kayıt yaptıracak öğrenciler YGS sınavına girebilirler. Bunun yanında Meslek Lisesi mezunu öğrencilerin başarı ortalamaları da yerleştirmede dikkate alınmaktadır. Birinci yılı başarı ile tamamlayan ve başarı not ortalaması yüksek olan öğrenciler, diğer üniversitelerin önlisans programlarına yatay geçiş yapmak hakkına sahiptirler. Bu programı bitiren öğrenciler DGS sınavına girerek, kazandıkları takdirde 4 yıllık lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programa kayıt yaptıran öğrenciler, 1 yıllık İngilizce hazırlık okurlar. Ancak yapılan muafiyet sınavında başarılı olurlarsa hazırlık sınıfını atlayarak, 1. sınıfa başlayabilirler. Aynı zamanda yatay geçiş yapan öğrencilere de, üniversitelerinde görmüş oldukları ve kredi ve içerik yönünden aynı olan derslerden muafiyet verilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1 yıl İngilizce hazırlık + 2 yıl önlisans derslerinden geçerek toplam kredisini tamamlayan öğrenciler mezun olabilmektedirler.

Program Profili

Programın amacı, profesyonel turist rehberi olmak isteyen öğrencilere bir yıllık bir ingilizce hazırlık sınıfından sonra gerekli mesleki bilgilerin kazandırılması, bu amaçla öğrencileri turizm sektörüne ait tüm alt yapı bilgileri ile donatmak ve bu bilgiler ile eğitim sonrası iş hayatına atılmalarını sağlamaktır. Eğitim süresinde turizm sektörünün genel yapı taşı olan yabancı dil eğitimi de ağırlıklı olarak verilmektedir. 1 yıllık hazırlık bölümünde İngilizce eğitim alan öğrenciler, 2 yıllık (4 yarıyıl) dönemde her bir yarıyılda 3'er saat İngilizce ve ikinci yabancı dil olarak Almanca/Fransızca ders görmektedirler. Ayrıca yüksekokulumuzdaki öğrenim süreleri boyunca meslek hayatlarında gerek duyacakları pek çok konuyu (Rehberlik Meslek Dersi, Turizm Sosyolojisi ve Turist Psikolojisi, Mitoloji, Türkiye'nin Turizm Coğrafyası, İlkyardım vb.) deneyimli ve uzman eğiticilerden teorik ve uygulamalı olarak öğrenmektedirler. İlgili Bakanlığın verdiği kokartı alabilmek için de TUREB'in organize ettiği 46 günlük yurt içi uygulama turunu tamamlayarak teori ve uygulamayı birleştirmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olan öğrencilerin tüm Türkiye genelinde seyahat acentalarında veya serbest çalışma olanakları mevcuttur. Kendisini yeterince geliştiren mezun öğrencilerimizin yurt dışı turlarda da tur lideri olarak çalışma olanakları mevcuttur.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bir yıl hazırlık olmak üzere toplam 3 yıllık önlisans süresini tamamlayan öğrenciler, DGS sınavına girerek 4 yıllık fakülte ve yüksekokullara geçiş yapabilmektedirler. Geçiş yapan öğrenciler önlisans programında aldıkları derslerden içerik ve kredi bakımından uygun olanlarından geçiş yaptıkları okul tarafından muaf tutulmaktadırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Turist rehberliği programında derslerden başarılı olabilmek için her bir ders için bir arasınav bir final sınavı olmak üzere 2 sınav yapılır. Arasınavın %40'ı, Yılsonu final sınavının %60'ı hesaplanır, her iki sonucun toplamının en az 50 olması durumunda dersten başarılı olunur. Ancak her halukarda final sınavı notu en az 50 olmak zorundadır. aksi halde ders tekrarı gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Turist rehberliği programından mezun olabilmek için mezun olacak öğrencilerin aşağıdaki koşulları eksiksiz olarak yerine getirmeleri gerekmektedir, aksi halde ders tekrarı ile koşulların sağlanması gerekmektedir: Lisans için tüm derslerden başarılı olmak ve en az 2.00 ortalama, Hazırlık sınıfını bitirmiş olmak,

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Şeref TÜR Adres: Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü ANADOLU HİSARI BEYKOZ İSTANBUL Telefon: 0 216 308 88 43 Faks: 0 216 308 06 31 Web: http://sbmyo.marmara.edu.tr e-posta: seref@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Marmara üniversitesinin ve sektörün tüm olanakları öğrencilerin faydası için kullanılmaktadır.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Turizm ile ilgili tüm bilgilere sahiptir.
 • Türkiye'nin turizm coğrafyasını bilir ve bu bilgileri turistlere anlatabilir.
 • Arkeoloji ile ilgili bilgilere sahiptir ve bu bilgileri turistlere anlatabilir.
 • Tur sırasında karşılaşabileceği her türlü sorunla ilgili kararlar alıp, başa çıkabilir.
 • Türkiye'nin florası ile ilgili tüm bilgilere sahiptir ve bu bilgileri turistlere anlatabilir.
 • Görgü kurallarını ve etik değerleri bilir ve davranışlarında bunlara dikkat eder.
 • Turizm ve rehberlikle ilgili mevzuat bilgilerine sahiptir.
 • Türkiye'nin sahip olduğu Bizans eserlerini tanır ve turistler gerekli bilgileri anlatabilir.
 • Türkiye'nin sahip olduğu bütün tarihi ve kültürel değerleri ayrıntılı olarak bilir ve bunları turistlere anlatabilir.
 • Turizmin sosyolojik yapısını ve turist psikolojisini bilir ve turistlerin davranışlarını ve beklentilerini bilerek turistlere hizmet sunar.
 • Turizm ve çevre ilişkisini bilir ve çevrenin korunması ile ilgili önlemleri alabilir.
 • Türkçe ve en az iki yabancı dilde kendisini günlük hayatta ve mesleki anlamda ifade edebilir.
 • Cumhuriyetin kuruluşunu, Atatürk ilke ve inkılaplarını bilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat