Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Önlisans - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Basım ve Yayın Teknolojileri

Program Tanımları

Kuruluş

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yükseköğretim Kurulu'nun 23 Ocak 1991 tarihli kararı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Basım ve Yayın Teknolojileri Programı, Teknik Programlar Bölümü bünyesinde Okulumuzun kuruluşundan itibaren yer almaktadır.

Kazanılan Derece

Basım ve Yayın Teknolojileri Teknikeri

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölümümüze ÖSYM tarafından yapılan LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) eşit ağırlık puanı ile kayıt yapılabilir. Yukarıda belirtilen kabul ve kayıt koşulları yanında, üçüncü yarıyıl başında diğer yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden yatay geçiş yolu ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay geçiş için müracaat ederek kayıt yaptıracak öğrenciler için Yükseköğretim kurumları Yatay Geçiş Yönetmeliği uygulanmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.

Program Profili

Geniş iş imkanları olan bu programda öğrenciler basım işlemlerinin bütün aşamalarının temel eğitimini almaktadır. Baskı öncesinde uygun masaüstü yayıncılık programlarını öğrenerek kullanmakta , basım aşamasında baskı sistemlerini öğrenerek işe uygun baskı seçimini yapmakta, baskı işlemlerinin aşamalarını gerçekleştirmekte ve baskı sonrasında ise kalite kontrolünde dikkat etmesi gereken noktaları öğrenmektedir. Ayrıca iş organizasyonu, maliyet çıkarma, fiyatlandırma, ambalaj tasarımı, proje hazırlama ve iş güvenliğinin önemini öğrenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Devlet kurumlarında tekniker olarak, Özel sektörde ara vasıflı eleman (tekniker) olarak, Basım işletmeleri, Grafik Tasarım Ajansları, Gazeteler, Ambalaj üretimi yapan işletmeler, Basım işletmeleri hammadde tedarikçileri, Yayınevleri gibi diğer kuruluşlarda tekniker olarak istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Buradan mezun öğrencilerimiz DGS sınavları ile Basım ve Yayın Teknolojileri ile ilgili, lisans programlarına geçiş yapabilmektedir. (Örnek; Basım Teknolojileri, Basın ve Yayın, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar, Gazetecilik, Grafik Tasarım, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Görsel İletişim Tasarımı)

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl içerisinde yapılan etkinliklerin (Ara sınav, Proje, Ödev, Laboratuvar vb) toplamının %40’ı, Final sınavının %60’ ı not ortalamasını verir. “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Lutfi Özdemir E-Posta: lozdemir@marmara.edu.tr Telefon: 0216 777 40 77 Bölüm Web Adresi: https://tbmyo.marmara.edu.tr/bolum/M3M315/bolumlerimiz/gorsel-isitsel-teknikler-ve-medya-yapimciligi Marmara Üniversitesi TBMYO Basım ve Yayın Teknolojileri Programı A Blok Oda No: A307 Goztepe Kampüsü, 34722 Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Nuriye İşgören E-Posta: nisgoren@marmara.edu.tr Telefon: 0 216 777 4073 Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mehmet Genç Külliyesi Dragos Kampüsü 4. Blok Kartal - İstanbul

Bölüm Olanakları

Basım ve Yayın Programının atölye ve laboratuvar dersleri, M.Ü. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Basım Teknolojileri Bölümünde bulunan Masaüstü Yayıncılık Laboratuvarları, Ofset Baskı Atölyesi, Fiziksel ve Kimyasal Testler Laboratuvarları, Renk ve Grafik Atölyesi, Karton Ambalaj Atölyesi Dijital Baskı Atölyesi ve Serigrafi Atölyelerinde yapılmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Mesleğini uygularken çevreye duyarlı olabilme mesleki hastalıkları bilme ve iş yerinde oluşabilecek iş kazalarına karşı önlem alabilme becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi

Öğrenme Yetkinliği

- Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma becerisi

- Teknolojiyi takip edebilme becerisi

- Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu irdeliyebilme becerisi

- Sosyal güvenlik ve vergi sistemleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi

- Ürün çıktılarında kalite standartlarını oluşturabilme becerisi

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.

Alana Özgü Yetkinlik

- Basım sektörünün uygulama alanlarının ihtiyaç duyduğu uygun niteliklere sahip olabilme becerisi

- Baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası işlem basamaklarını bilme becerisi

- Mesleki kimyasalları ve mesleki terimleri kavrayabilme becerisi

- Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve uygulama becerisi

- Masa üstü yayımcılık programlarını tanıyabilme ve uygulama becerisi

 • Basım sektörünün uygulama alanlarının ihtiyaç duyduğu uygun niteliklere sahip olabilme becerisi
 • Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
 • Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma becerisi
 • Teknolojiyi takip edebilme becerisi
 • Baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası işlem basamaklarını bilme becerisi
 • Mesleğini uygularken çevreye duyarlı olabilme mesleki hastalıkları bilme ve iş yerinde oluşabilecek iş kazalarına karşı önlem alabilme becerisi
 • Mesleki kimyasalları ve mesleki terimleri kavrayabilme becerisi
 • Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu irdeliyebilme becerisi
 • Sosyal güvenlik ve vergi sistemleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi
 • Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve uygulama becerisi
 • Masa üstü yayımcılık programlarını tanıyabilme ve uygulama becerisi
 • Ürün çıktılarında kalite standartlarını oluşturabilme becerisi
 • Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
5. DÜZEY (ÖNLİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(22-Beşeri Bilimler)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Mesleğini uygularken çevreye duyarlı olabilme mesleki hastalıkları bilme ve iş yerinde oluşabilecek iş kazalarına karşı önlem alabilme becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

- Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

- Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma becerisi

- Teknolojiyi takip edebilme becerisi

- Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu irdeliyebilme becerisi

- Sosyal güvenlik ve vergi sistemleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi

- Ürün çıktılarında kalite standartlarını oluşturabilme becerisi

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Basım sektörünün uygulama alanlarının ihtiyaç duyduğu uygun niteliklere sahip olabilme becerisi

- Baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası işlem basamaklarını bilme becerisi

- Mesleki kimyasalları ve mesleki terimleri kavrayabilme becerisi

- Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve uygulama becerisi

- Masa üstü yayımcılık programlarını tanıyabilme ve uygulama becerisi

Müfredat