Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Önlisans - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Bilgisayar Programcılığı

Program Tanımları

Kuruluş

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yükseköğretim Kurulu'nun 23 Ocak 1991 tarihli kararı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Bilgisayar Programcılığı Programı, Teknik Programlar Bölümü bünyesinde Okulumuzun kuruluşundan itibaren yer almaktadır.

Kazanılan Derece

Bilgisayar Programcılığı Teknikeri

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bilgisayar Teknolojileri Bölümüne ÖSYM tarafından yapılan LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sayısal ağırlık puanı ile kayıt yapılabilir. Ayrıca, Meslek Lisesi bilgisayar bölümü mezunları sınavsız geçiş haklarını kullanıp, bölümümüze kayıt yaptırabilirler. Yukarıda belirtilen kabul ve kayıt koşulları yanında, üçüncü yarıyıl başında diğer yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden yatay geçiş yolu ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay geçiş ile kayıt yaptıracak öğrenciler için Yükseköğretim kurumları Yatay Geçiş Yönetmeliği uygulanmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.

Program Profili

Geniş iş olanağı olan bu programda öğrenciler; Bilgisayar yazılım problemleri tanımlamayı ve çözmeyi, bilgisayar yazılım ve donanım uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilmeyi, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip, günün şartlarına göre nesne tabanlı prgramlama dillerinden en az birine hakim, veri tabanı uygulamaları geliştirebilen, dinamik ve statik web tasarımı yapabilen, Linux ve Windows tabanlı işletim sistemlerini yönetebilen, ağ tanımlamalarına ve TCP/IP protokollerine vakıf, iş yerinin ve personelin iş güvenliğini sağlama yetisi kazanacak şekilde öğrenim yapmaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Özel ve devlet şirketlerinin bilişim departmanları, hastanelerin otomasyon sistemlerinden sorumlu departmanlar, Web tasarımı ve servis sağlayıcı şirketler, bankaların ve büyük marketlerin operasyon bölümleri, yazılım ve uygulama geliştirme departmanları.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Buradan mezun olan öğrencilerimiz Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar teknoloji ve mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, eğitim fakültelerinin BÖTE gibi bölümlerine geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

“Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ara sınaların % 40’ı final sınavının % 60’ ı not ortalamasını verir. ara sınav değerlendirmesini öğretim üyesi proje çalışmları, ödev ve laboratuar değerlendirmeleri olarak gruplandırabilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Aysun ALTIKARDEŞ Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu A Blok Oda No: 307 Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy- ISTANBUL aaltikardes@marmara.edu.tr 0 216 418 25 06 - 1632

Bölüm Olanakları

2 tanesi ortak kullnanıma açık, toplam 3 adet Bilgisayar Laboratuvarı,

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanma becerisi

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.

- Verilerin çözümlenmesi, deney yapma, tasarlama, uygulama sonuçları yorumlama becerisi

- Bilgisayar yazılım ve donanım uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Temel ve mesleki matematik bilgilerini bilgisayar yazılım problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.

- Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi

- Kalite standartları ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olma; yönetim kurallarına, standartlarına ve iş disiplinine uyma becerisi

Öğrenme Yetkinliği

- Yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme becerisi

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi

- Bir yabancı dili kullanarak bilgisayar programcılığı alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisi

Alana Özgü Yetkinlik

- Bilgisayar yazılım, donanımı ve ilgili alanlardaki problemleri tanımlama ve çözme becerisi.

- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma ve bunlara duyarlı olma becerisi

 • Temel ve mesleki matematik bilgilerini bilgisayar yazılım problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
 • Bilgisayar yazılım, donanımı ve ilgili alanlardaki problemleri tanımlama ve çözme becerisi.
 • Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
 • Verilerin çözümlenmesi, deney yapma, tasarlama, uygulama sonuçları yorumlama becerisi
 • Bilgisayar yazılım ve donanım uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi
 • Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
 • Yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme becerisi
 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma ve bunlara duyarlı olma becerisi
 • Kalite standartları ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olma; yönetim kurallarına, standartlarına ve iş disiplinine uyma becerisi
 • Bir yabancı dili kullanarak bilgisayar programcılığı alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisi
 • Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanma becerisi
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
5. DÜZEY (ÖNLİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(48-Bilgisayar)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

- Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanma becerisi

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Tanımlanan bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerini ve modellerini kurgular ve temel çözüm önerilerini uygular.

- Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır.

- Belirtimleri (spesifikasyon) tanımlanmış yazılım bileşenlerini geliştirir.

- Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.

- Verilerin çözümlenmesi, deney yapma, tasarlama, uygulama sonuçları yorumlama becerisi

- Bilgisayar yazılım ve donanım uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

- Bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışır.

- Temel ve mesleki matematik bilgilerini bilgisayar yazılım problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.

- Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi

- Kalite standartları ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olma; yönetim kurallarına, standartlarına ve iş disiplinine uyma becerisi

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izler.

- Yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme becerisi

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi

- Bir yabancı dili kullanarak bilgisayar programcılığı alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisi

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.

- Bilgisayar yazılım, donanımı ve ilgili alanlardaki problemleri tanımlama ve çözme becerisi.

- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma ve bunlara duyarlı olma becerisi

Müfredat