Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Önlisans - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Program Tanımları

Kuruluş

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yükseköğretim Kurulunun 23 Ocak 1991 tarihli kararı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. 1998 eğitim öğretim döneminde, örgün eğitimde 30 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır. .

Kazanılan Derece

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Teknikeri

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının aşağıdaki listede verilen bölümlerden mezun olanlara sınavsız olarak yerleştirilebilme hakkı tanınmaktadır. Yerleştirmede öncelik sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylara verilir. Sınavsız geçiş hakkı bulunan adayların yerleştirilmeleri yapıldıktan sonra boş kalan kontenjanlara genel lise mezunları ile meslek liselerinden kendi alanları dışındaki programları tercih etmiş olan adayların yerleştirilmeleri yapılır, bu yerleştirmelerde adayların YGS-1 puanları esas alınır. -Biyomedikal Cihaz Teknolojisi -Denizcilik (Gemi Elektroniği ve Haberleşme) -Denizcilik (Gemi Otomasyonu) -Elektrik -Elektrik-Elektronik -Elektrik-Elektronik Teknolojisi -Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü -Elektromekanik Taşıyıcılar -Elektronik -Endüstriyel Elektronik -Endüstriyel Mekanik -Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri -Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik) -Endüstriyel Otomasyon Tek. (Mekanik/Makine) -Gemi Elektroniği ve Haberleşme -Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi -Mekatronik -Otomatik Kumanda -Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniği) -Telekomünikasyon -Tıp Elektroniği - Uçak Bakım (Uçak Elektroniği) -Uçak Bakım Teknisyenliği ve Elektroniği -Uçak Bakım ve Elektroniği -Uçak Elektroniği

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay geçiş ile kayıt yaptıracak öğrenciler için Yükseköğretim kurumları Yatay Geçiş Yönetmeliği uygulanmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.

Program Profili

Hastaneler ve tıbbi cihaz üretimi ve satışı yapan şirketlerde iş olanağı olan bu programda öğrenciler; biyomedikal cihazların temel prensiplerini, kurulum, bakım, onarım ve kalibrasyonlarını yapmayı, bu amaçla ölçü ve test aletlerini kullanmayı, bilgisayar kullanmayı, teknik rapor, proje ve şartname hazırlamayı, tıbbi cihazlardaki yasal mevzuatı ve akreditasyon kriterlerini, mühendislik ve tıp bilimi arasındaki koordinasyonu öğrenmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Hastanelerin Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği bölümlerinde, Tıbbi cihaz ve sistem alanında araştırma-geliştirme hizmeti gerçekleştiren kurumlarda, Tıbbi cihaz üretimi yapan firmalarda, Satış sonrası teknik servis hizmetlerinde, Hastanelere bakım, onarım, kalibrasyon hizmeti veren firmalarda, Tıbbi cihaz satış ve pazarlamasında.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun teknikerlerimizin DGS Dikey Geçiş Sınavı kapsamında yerleşebileceği fakülteler. Biyomedikal Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisl

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

“Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ara sınaların % 40’ı final sınavının % 60’ ı not ortalamasını verir. ara sınav değerlendirmesini öğretim üyesi proje çalışmları, ödev ve laboratuar değerlendirmeleri olarak gruplandırabilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Yüz yüze eğitim ve sadece kültür dersleri içine-öğrenme .

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres ve İletişim Bilgileri Elektronik ve Otomasyon Bölümü Başkanı Yrd.Doç.Dr.Serkan AYDIN serkan.aydin@marmara.edu.tr İlgili Öğretim Elemanları Raşit Buran rburan@marmara.edu.tr Emre Çanayaz emre.canayaz@marmara.edu.tr tel: 0.216.4182506/630

Bölüm Olanakları

1 Biyomedikal Laboratuvarı 1 Fiber Optik Laboratuvarı 1 Haberleşme Laboratuvarı 1 Elektronik Laboratuvarı 1 Bilgisayar Laboratuvarı 1 Otomasyon Laboratuvarı

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Kalite standartları ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olma; yönetim kurallarına, standartlarına ve iş disiplinine uyma becerisi

- Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Matematik ve fen bilgilerini Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı problemlerinde kullanma becerisi

- Bilişim teknolojilerini Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanında kullanabilme becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ve ilgili alanlarda problemleri tanınma ve çözme becerisi

- Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi

- Kendi konusunda ve genelde teknolojik gelişmeleri izleme, yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme becerisi

- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma ve bunlara duyarlı davranabilme becerisi

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanma becerisi

Alana Özgü Yetkinlik

- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanında yaratıcı projeler ortaya koyabilme, deneysel olarak gerçekleme ve sonuçları yorumlama becerisi

- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanındaki uygulamalar için gerekli teknikleri ve iş güvenliği prensiplerini öğrenme ve ilgili ölçme araçlarını kullanabilme becerisi

 • Matematik ve fen bilgilerini Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı problemlerinde kullanma becerisi
 • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ve ilgili alanlarda problemleri tanınma ve çözme becerisi
 • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanında yaratıcı projeler ortaya koyabilme, deneysel olarak gerçekleme ve sonuçları yorumlama becerisi
 • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanındaki uygulamalar için gerekli teknikleri ve iş güvenliği prensiplerini öğrenme ve ilgili ölçme araçlarını kullanabilme becerisi
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi
 • Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
 • Kendi konusunda ve genelde teknolojik gelişmeleri izleme, yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme becerisi
 • Bilişim teknolojilerini Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanında kullanabilme becerisi
 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma ve bunlara duyarlı davranabilme becerisi
 • Kalite standartları ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olma; yönetim kurallarına, standartlarına ve iş disiplinine uyma becerisi
 • Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanma becerisi
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
5. DÜZEY (ÖNLİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(52-Mühendislik)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.

- Kalite standartları ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olma; yönetim kurallarına, standartlarına ve iş disiplinine uyma becerisi

- Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.

- Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.

- Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.

- Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.

- Matematik ve fen bilgilerini Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı problemlerinde kullanma becerisi

- Bilişim teknolojilerini Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanında kullanabilme becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

- Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.

- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ve ilgili alanlarda problemleri tanınma ve çözme becerisi

- Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.

- Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.

- Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi

- Kendi konusunda ve genelde teknolojik gelişmeleri izleme, yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme becerisi

- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma ve bunlara duyarlı davranabilme becerisi

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanma becerisi

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.

- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanında yaratıcı projeler ortaya koyabilme, deneysel olarak gerçekleme ve sonuçları yorumlama becerisi

- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanındaki uygulamalar için gerekli teknikleri ve iş güvenliği prensiplerini öğrenme ve ilgili ölçme araçlarını kullanabilme becerisi

Müfredat