Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Önlisans - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Elektrik

Program Tanımları

Kuruluş

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yükseköğretim Kurulunun 23 Ocak 1991 tarihli kararı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur. Elektrik Programı, Teknik Programlar Bölümü bünyesinde Okulumuzun kuruluşundan itibaren yer almaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Elektrik Teknikeri" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek Lisesi mezunları sınavla geçiş haklarını kullanıp, bölümümüze kayıt yaptırabilirler. Üçüncü yarıyıl başında diğer yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden yatay geçiş yolu ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.

Program Profili

Programın amacı yüksek teknolojiyi yakından takip edebilen tekniker yetiştirmek ve özel-kamu sektörünün tekniker ihtiyacını karşılamaktır. Okul-sanayi işbirliği çerçevesinde öğrencilerin teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi sağlanmaktadır. Programımızın öğretim elemanı kadrosu bu amaca uygun niteliğe sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Elektrik Programı mezunları, elektrik, elektronik ve haberleşme sektöründe, ulusal ve çok-uluslu şirketlerde, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık sektöründe proje çizim, araştırma-geliştirme, üretim ve pazarlama birimlerinde iş bulmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrencilerimiz DGS sınavları ile Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisiliği , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Kontrol Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Uzay Mühendisliğine geçiş yapabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Her yarıyılda her ders için bir arasınav yapılır. Arasınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Yarıyıl içi notu (ham not) arasınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. 2008-2009 yılından itibaren uygulanan bağıl değerlendirme sisteminde ham notlar bağıl değerlendirme sistemi kullanılarak değerlendirilir ve sınıfın başarı durumuna göre öğrencinin başarı notu belirlenir. Arasınav ve final sınavlarının yanısıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve laboratuvardaki performans gibi eğitim aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bu aktiviteler ve başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı yarıyıl başında öğretim üyesi tarafından öğrencilere duyurulur.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı eğitim verilmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Göztepe Kampüsü Kadıköy-İstanbul TÜRKİYE, Dr. Öğr. Üyesi Yelda KARATEPE MUMCU ykaratepe@marmara.edu.tr, +90 216 418 25 04 / 1502

Bölüm Olanakları

Laboratuvar destekli eğitim

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Temel matematik bilgisini mesleğindeki temel problemlere uygulama becerisi.

- Magnetik alan ve elektrik alanı ile ilgili temel kanun ve kuramları tanımlama.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Elektrik Tesislerinde koruma ve iş güvenliğinin önemini kazanma.

- Mesleki ve etik sorumluluğu geliştirmek.

Öğrenme Yetkinliği

- Elektrik makineleri ve devreleri ile ilgili temel matematiksel denklemlerini kurabilme ve problem çözme becerisi

- Bilgisayar teknolojisinin önemi konusunda bilgi sahibi olmak.

- Sözlü ve yazılı iletişim becerisi

- Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Yaşamboyu öğrenme kavramını benimseme.

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanma becerisi

Alana Özgü Yetkinlik

- Elektriksel ölçü birimlerini tanıyabilme, birimler arasındaki dönüşümleri ve ilişkileri gösterebilme becerisi

- Kalite ve Standardizasyonun konularında bilgi sahibi olmak.

- Bir proje konusu üzerinde takım içinde çalışabilme becerisi.

- Mesleğinde ki uygulamalara yönelik temel teknik ve araçları kullanabilme becerisi

 • Temel matematik bilgisini mesleğindeki temel problemlere uygulama becerisi.
 • Elektrik Tesislerinde koruma ve iş güvenliğinin önemini kazanma.
 • Magnetik alan ve elektrik alanı ile ilgili temel kanun ve kuramları tanımlama.
 • Elektriksel ölçü birimlerini tanıyabilme, birimler arasındaki dönüşümleri ve ilişkileri gösterebilme becerisi
 • Elektrik makineleri ve devreleri ile ilgili temel matematiksel denklemlerini kurabilme ve problem çözme becerisi
 • Bilgisayar teknolojisinin önemi konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Kalite ve Standardizasyonun konularında bilgi sahibi olmak.
 • Bir proje konusu üzerinde takım içinde çalışabilme becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluğu geliştirmek.
 • Yaşamboyu öğrenme kavramını benimseme.
 • Mesleğinde ki uygulamalara yönelik temel teknik ve araçları kullanabilme becerisi
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerisi
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanma becerisi
 • Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat