Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Önlisans - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Elektronik Teknolojisi

Program Tanımları

Kuruluş

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yükseköğretim Kurulu'nun 23 Ocak 1991 tarihli kararı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Elektronik Teknolojisi Programı, Teknik Programlar Bölümü bünyesinde Okulumuzun kuruluşundan itibaren yer almaktadır.

Kazanılan Derece

Elektronik Teknolojisi Teknikeri

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek Lisesi mezunları sınavsız geçiş haklarını kullanarak Elektronik Teknolojisi Programına ÖSYM tarafından belirlenen şekilde kayıt yaptırabilirler. Yukarıda belirtilen kabul ve kayıt koşulları yanında, üçüncü yarıyıl başında diğer yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden yatay geçiş yolu ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay geçiş ile kayıt yaptıracak öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Yatay Geçiş Yönetmeliği uygulanmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.

Program Profili

Geniş iş olanağı olan bu programda öğrenciler; elektroniğin temel prensiplerini, elektronik donanımın montajını, bakım ve onarımını yapmayı, ölçü aletlerini kullanmayı, bilgisayar kullanmayı ve sanayide kullanılan CAD/ CAM ve benzeri programları kullanmayı, bilgisayarla elektronik devre şeması çizme ve okumayı, sanayi makinelerinin bilgisayar ile, elektronik olarak nasıl kontrol edildiğini, gereğinde bakım ve onarımını yapabilmeyi, teknik rapor hazırlamayı, proje hazırlamayı, işletim masasında iş yerinin ve personelin iş güvenliğini sağlamayı öğrenmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız Devlet kurumlarında tekniker olarak, Özel sektörde ara vasıflı eleman (tekniker) olarak çalışabilirler. Başlıca istihdam alanları Elektrik ve Elektronik Devre Üretim Merkezleri, Elektronik ve Haberleşme üzerine çalışan firmalar. Otomasyon Sistemleri Üzerine Çalışan Firmalardır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerine geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Vize sınavının %40’ı Final sınavının %60’ ı not ortalamasını verir. “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Yüzyüze eğitim, kültürel derslerde uzaktan eğitim.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres ve İletişim Bilgileri Elektronik ve Otomasyon Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayça AK İlgili Öğretim Elemanları Öğr. Gör. Raşit BURAN rburan@marmara.edu.tr Arş.Gör. Emre ÇANAYAZ emre.canayaz@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

1 Biyomedikal Laboratuvarı 1 Fiber Optik Laboratuvarı 1 Haberleşme Laboratuvarı 1 Elektronik Laboratuvarı 1 Bilgisayar Laboratuvarı 1 Otomasyon Laboratuvarı

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Kalite standartları ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olma; yönetim kurallarına, standartlarına ve iş disiplinine uyma becerisi

- Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Matematik ve fen bilgilerini Elektronik teknolojisipProgramı problemlerinde kullanma becerisi

- Bilişim teknolojilerini Elektronik Teknolojisi alanında kullanabilme becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Elektronik teknolojisi ve ilgili alanlarda problemleri tanınma ve çözme becerisi

- Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi

- Kendi konusunda ve genelde teknolojik gelişmeleri izleme, yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme becerisi

- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma ve bunlara duyarlı davranabilme becerisi

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanma becerisi

Alana Özgü Yetkinlik

- Elektronik teknolojisi alanında yaratıcı projeler ortaya koyabilme, deneysel olarak gerçekleme ve sonuçları yorumlama becerisi

- Elektronik teknolojisi alanındaki uygulamalar için gerekli teknikleri ve iş güvenliği prensiplerini öğrenme ve ilgili ölçme araçlarını kullanabilme becerisi

 • Matematik ve fen bilgilerini Elektronik teknolojisipProgramı problemlerinde kullanma becerisi
 • Elektronik teknolojisi ve ilgili alanlarda problemleri tanınma ve çözme becerisi
 • Elektronik teknolojisi alanında yaratıcı projeler ortaya koyabilme, deneysel olarak gerçekleme ve sonuçları yorumlama becerisi
 • Elektronik teknolojisi alanındaki uygulamalar için gerekli teknikleri ve iş güvenliği prensiplerini öğrenme ve ilgili ölçme araçlarını kullanabilme becerisi
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi
 • Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
 • Kendi konusunda ve genelde teknolojik gelişmeleri izleme, yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme becerisi
 • Bilişim teknolojilerini Elektronik Teknolojisi alanında kullanabilme becerisi
 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma ve bunlara duyarlı davranabilme becerisi
 • Kalite standartları ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olma; yönetim kurallarına, standartlarına ve iş disiplinine uyma becerisi
 • Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanma becerisi
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
5. DÜZEY (ÖNLİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(52-Mühendislik)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.

- Kalite standartları ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olma; yönetim kurallarına, standartlarına ve iş disiplinine uyma becerisi

- Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.

- Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.

- Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.

- Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.

- Matematik ve fen bilgilerini Elektronik teknolojisipProgramı problemlerinde kullanma becerisi

- Bilişim teknolojilerini Elektronik Teknolojisi alanında kullanabilme becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

- Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.

- Elektronik teknolojisi ve ilgili alanlarda problemleri tanınma ve çözme becerisi

- Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.

- Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.

- Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi

- Kendi konusunda ve genelde teknolojik gelişmeleri izleme, yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme becerisi

- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma ve bunlara duyarlı davranabilme becerisi

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanma becerisi

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.

- Elektronik teknolojisi alanında yaratıcı projeler ortaya koyabilme, deneysel olarak gerçekleme ve sonuçları yorumlama becerisi

- Elektronik teknolojisi alanındaki uygulamalar için gerekli teknikleri ve iş güvenliği prensiplerini öğrenme ve ilgili ölçme araçlarını kullanabilme becerisi

Müfredat