Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Önlisans - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Program Tanımları

Kuruluş

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde birinci öğretim programıyla faaliyete başlamıştır. 2015 yılında ilk mezunlarını vermiş olup 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren ikinci öğretim ve uzaktan öğretim programları da faaliyete başlamıştır. 2016-2017 öğretim yılı itibariye programımızın ismi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı olarak Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca değiştirilirmiştir.

Kazanılan Derece

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programımıza ÖSYM tarafından yapılan YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) YGS2 puanı ile kayıt yapılabilir. Ayrıca, Meslek Lisesi mezunları sınavsız geçiş haklarını kullanıp, programımıza kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği,Mezuniyet, MADDE 28 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

İş Sağlığı ve Güvenliği programı, günümüzün şartlarına uygun, çağdaş eğitim metotlarıyla desteklenmekte ve öğrencilerinin mesleki alanda yeterli deneyime sahip olabilecek şekilde mezun olmalarını sağlamaktadır.İş sağlığı ve güvenliği programında okutulan dersler; ağırlıklı olarak işçi sağlığı ve iş güvenliğine yöneliktir. Ayrıca temel derslerin yanı sıra İlk yardım, İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Etmenleri, İş Hijyeni, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, İş Güvenliği Mevzuatı, Meslek Hastalıkları, Ergonomi, İstatistik, Temel Hukuk, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku gibi konularla ile ilgili dersler yer almaktadır. Mezunlarımız, ÇSGB C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı eğitim programı sonrası gireceği sınav ile C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olabilmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız İş Güvenliği Teknikeri olarak sektörde istihdam edilmektedir. ÇSGB sertifika programı sonrası girdikleri C Sınıfı Uzmanlık sınavında başarılı olarak C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak da sektörde çalışmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Buradan mezun olan öğrencilerimiz Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

"Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ara sınavların % 40’ı final sınavının % 60’ ı not ortalamasını verir. Ara sınav değerlendirmesini öğretim üyesi proje çalışmaları, ödev ve laboratuar değerlendirmeleri olarak gruplandırabilir.

Mezuniyet Koşulları

Marmara Üniversitesi Ön lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği,Mezuniyet, MADDE 28 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı (T.Dili,İngilizce ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi e-Öğrenme)

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Öğr. Gör. Bekir ORAL Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu A Blok Oda No: 311 Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy- ISTANBUL bekiroral@marmara.edu.tr 0 216 418 25 06 -1622

Bölüm Olanakları

Her biri alanında uzman olan öğretim üyesi kadrosunun mevcudiyeti, Sektörün gereksinimlerine göre düzenlenmiş eğitim programı, Öğrenci ve öğretim elemanları arasında kurulan yapıcı ilişki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan "İş Güvenliği Uzmanlığı" sınavında başarılı olmak için gereken bilgi donanımıyla mezun olabilmek, Anadolu yakasında, merkezde ve uygulama alanlarına yakın, devlet üniversitesi bünyesinde bulunma, Sosyal ve kültürel faaliyetler, büyük bir kampüs içerisindeki sosyal, kültürel, spor faaliyetleri.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- İş sağlığı ve güvenliği alanında temel ve teknik bilgi ve becerilere sahip olma

- Matematik, istatistik, fizik, kimya ve sosyal bilgilerini iş sağlığı ve güvenliği problemlerine uygulama, analiz etme ve yorumlama bilgisini kazanma

- İş ekipmanlarını tanıma ve güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi olma ayrıca iş yeri enerji ve elektrik sistemleri hakkında bilgi sahibi olma

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- İş sağlığı ve güvenliği, kalite ve çevre yönetim sistemleri konusunda gerekli bilgi ve becerilere sahip olma

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; eleştirel düşünebilme ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili problemleri görme, saptama, tanımlama ve öngörüde bulunma becerisini kazanma

- İş sağlığı ve güvenliği alanında mesleki etik değerleri benimseme

Öğrenme Yetkinliği

- Temel hukuk ve iş hukuku ile ilgili kanunları bilme, yorumlama ile iş güvenliği mevzuatına hakim olma ve mevzuattaki güncellemeleri takip etme becerisine sahip olma

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- İş ortamında etkin bir iletişim kurma, görsel, yazılı ve sözlü iletişim ile bilgi teknolojilerini etkin biçimde kullanma becerilerini kazanma

Alana Özgü Yetkinlik

- İş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli donanımı elde ederek bağımsız karar verebilme, sorumluluk alma, çalışanları ve işvereni iş sağlığı ve güvenliği konusunda yönlendirebilme beceresini kazanma

- İş sağlığı ve güvenliği konusunda ürettiği veya elde ettiği verileri analiz ve sentez yapma, kayıt altına alma, eğitim verme, raporlama ve sunma becerisine sahip olma

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İş güvenliği uzmanlığı (C belgesi) sınavını başarabilecek pratik ve teorik bilgi birikime sahip olma

- İşyerindeki risk etmenlerini fark etme, bilgileri analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olma

- İş kazaları ve acil durum planları konusunda güncel bilgilere sahip olma, bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yapma becerisini kazanma

- Meslek hastalıkları ve korunma yöntemleri konusunda güncel bilgilere sahip olma, bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yapma becerisini kazanma

- İş sağlığı ve güvenliği konusunda korunma politikaları açısından yeterli ve gerekli bilgilere sahip olma, kişisel koruyucu donanımları en iyi şekilde seçebilme, kullanabilme ve kullandırabilme becerisine sahip olma

- İşyerinde olabilecek doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi acil durumlar için çözüm üretme, ilk yardım konusunda bilgi sahibi olma ve acil durum planları hazırlama konusunda bilgilerle donanma ve öncü olma

- İş sağlığı ve güvenliği konusunda risk analizi ve değerlendirmesi yapma becerisine sahip olma ve risk yönetimi konusunda öncü olma

 • İş sağlığı ve güvenliği alanında temel ve teknik bilgi ve becerilere sahip olma
 • Alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; eleştirel düşünebilme ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili problemleri görme, saptama, tanımlama ve öngörüde bulunma becerisini kazanma
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında mesleki etik değerleri benimseme
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli donanımı elde ederek bağımsız karar verebilme, sorumluluk alma, çalışanları ve işvereni iş sağlığı ve güvenliği konusunda yönlendirebilme beceresini kazanma
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda ürettiği veya elde ettiği verileri analiz ve sentez yapma, kayıt altına alma, eğitim verme, raporlama ve sunma becerisine sahip olma
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İş güvenliği uzmanlığı (C belgesi) sınavını başarabilecek pratik ve teorik bilgi birikime sahip olma
 • İş ortamında etkin bir iletişim kurma, görsel, yazılı ve sözlü iletişim ile bilgi teknolojilerini etkin biçimde kullanma becerilerini kazanma
 • Matematik, istatistik, fizik, kimya ve sosyal bilgilerini iş sağlığı ve güvenliği problemlerine uygulama, analiz etme ve yorumlama bilgisini kazanma
 • Temel hukuk ve iş hukuku ile ilgili kanunları bilme, yorumlama ile iş güvenliği mevzuatına hakim olma ve mevzuattaki güncellemeleri takip etme becerisine sahip olma
 • İş sağlığı ve güvenliği, kalite ve çevre yönetim sistemleri konusunda gerekli bilgi ve becerilere sahip olma
 • İş ekipmanlarını tanıma ve güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi olma ayrıca iş yeri enerji ve elektrik sistemleri hakkında bilgi sahibi olma
 • İşyerindeki risk etmenlerini fark etme, bilgileri analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olma
 • İş kazaları ve acil durum planları konusunda güncel bilgilere sahip olma, bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yapma becerisini kazanma
 • Meslek hastalıkları ve korunma yöntemleri konusunda güncel bilgilere sahip olma, bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yapma becerisini kazanma
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda korunma politikaları açısından yeterli ve gerekli bilgilere sahip olma, kişisel koruyucu donanımları en iyi şekilde seçebilme, kullanabilme ve kullandırabilme becerisine sahip olma
 • İşyerinde olabilecek doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi acil durumlar için çözüm üretme, ilk yardım konusunda bilgi sahibi olma ve acil durum planları hazırlama konusunda bilgilerle donanma ve öncü olma
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda risk analizi ve değerlendirmesi yapma becerisine sahip olma ve risk yönetimi konusunda öncü olma
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
5. DÜZEY (ÖNLİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(86-Güvenlik Hizmetleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- İş sağlığı ve güvenliği alanında temel ve teknik bilgi ve becerilere sahip olma

- Matematik, istatistik, fizik, kimya ve sosyal bilgilerini iş sağlığı ve güvenliği problemlerine uygulama, analiz etme ve yorumlama bilgisini kazanma

- İş ekipmanlarını tanıma ve güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi olma ayrıca iş yeri enerji ve elektrik sistemleri hakkında bilgi sahibi olma

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- İş sağlığı ve güvenliği, kalite ve çevre yönetim sistemleri konusunda gerekli bilgi ve becerilere sahip olma

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

- Alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; eleştirel düşünebilme ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili problemleri görme, saptama, tanımlama ve öngörüde bulunma becerisini kazanma

- İş sağlığı ve güvenliği alanında mesleki etik değerleri benimseme

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

- Temel hukuk ve iş hukuku ile ilgili kanunları bilme, yorumlama ile iş güvenliği mevzuatına hakim olma ve mevzuattaki güncellemeleri takip etme becerisine sahip olma

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- İş ortamında etkin bir iletişim kurma, görsel, yazılı ve sözlü iletişim ile bilgi teknolojilerini etkin biçimde kullanma becerilerini kazanma

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- İş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli donanımı elde ederek bağımsız karar verebilme, sorumluluk alma, çalışanları ve işvereni iş sağlığı ve güvenliği konusunda yönlendirebilme beceresini kazanma

- İş sağlığı ve güvenliği konusunda ürettiği veya elde ettiği verileri analiz ve sentez yapma, kayıt altına alma, eğitim verme, raporlama ve sunma becerisine sahip olma

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İş güvenliği uzmanlığı (C belgesi) sınavını başarabilecek pratik ve teorik bilgi birikime sahip olma

- İşyerindeki risk etmenlerini fark etme, bilgileri analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olma

- İş kazaları ve acil durum planları konusunda güncel bilgilere sahip olma, bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yapma becerisini kazanma

- Meslek hastalıkları ve korunma yöntemleri konusunda güncel bilgilere sahip olma, bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yapma becerisini kazanma

- İş sağlığı ve güvenliği konusunda korunma politikaları açısından yeterli ve gerekli bilgilere sahip olma, kişisel koruyucu donanımları en iyi şekilde seçebilme, kullanabilme ve kullandırabilme becerisine sahip olma

- İşyerinde olabilecek doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi acil durumlar için çözüm üretme, ilk yardım konusunda bilgi sahibi olma ve acil durum planları hazırlama konusunda bilgilerle donanma ve öncü olma

- İş sağlığı ve güvenliği konusunda risk analizi ve değerlendirmesi yapma becerisine sahip olma ve risk yönetimi konusunda öncü olma

Müfredat