Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Önlisans - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

Program Tanımları

Kuruluş

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yükseköğretim Kurulu'nun 23 Ocak 1991 tarihli kararı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. 2012 yılından itibaren El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı olarak Eğitim ve Öğretim hayatına devam etmektedir.

Kazanılan Derece

El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı mezunları “Tekniker” ünvanı alırlar. Kuyum teknikerinin görevleri ➢ Kuyumculuk sektörünün tasarım ünitelerinde görev almak ➢ Kuyumculuk sektörünün üretim ünitelerinde (Döküm, mum model, tesviye, cila, taş mıhlama, kalem, kakma, ramat, rodaj, vb. ) görev almak ➢ Bilgisayar destekli takı tasarımı ve model geliştirmek ➢ Kendi alanlarında Ar-ge ➢ Alım ve satım işleri

Kabul ve Kayıt Koşulları

Okulumuza sınavsız geçiş sistemi ile öğrenci alınmaktadır.Lise diplomaları ve lise mezuniyet dereceleri YÖK tarafından değerlendirilip seçilen öğrenciler bölümümüze yerleştirilmektedir. Kontenjanın doldurulmadığı durumlarda meslek liselerinin haricindeki liselerden de tercihleri doğrultusunda öğrenci yerleşebilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay geçiş ile kayıt yaptıracak öğrenciler için Yükseköğretim kurumları Yatay Geçiş Yönetmeliği uygulanmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.

Program Profili

Geniş iş olanağı olan bu programda öğrenciler; kuyumculuğun temel prensiplerini, değerli metaller ve minerallerin kimyasal yapısını, şekillendirilmesini, kuyumculuk aletleri ve teknikleri/teknolojilerini, ürünlerin montajını, bakım ve onarımını yapmayı, ölçü aletlerini kullanmayı, bilgisayar kullanmayı ve sanayide kullanılan CAD/ CAM ve benzeri programları kullanmayı, el ve bilgisayarla tasarım çizme ve okumayı, teknik rapor hazırlamayı, proje hazırlamayı, tezgâhın ve iş yerinin ve personelin iş güvenliğini sağlamayı öğrenmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun olan öğrenciler kuyumculuk sektöründe tekniker unvanı ile ; Tasarım üretim firmalarında , (El, Cad/Cam) Yarı mamul veya mamul üreten firmalarda, Tasarım ve üretim birlikte kullanarak üretim yapan firmalarda görev alabildikleri gibi, kendi atölyelerini kurma imkanına da sahip bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar Maramara Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu ve Mersin Üniversitesi Takı Tasarımı ve Yüksekokulu gibi bölümlere geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Marmara Üniversitesi ön lisans ve lisans Eğitim ve öğretim Sınav Yönetmeliği uyarınca bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ara sınavların %40’ı Final sınavının %60’ ı not ortalamasını verir. Ara sınav değerlendirmesini öğretim üyesi proje çelışmaları, ödev ve labaratuvar değerlendirmeleri olarak gruplandırabilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

AKTS/DS Koordinatörü: Öğr.Gör. Bekir ORAL bekiroral@marmara.edu.tr 0.216.4182506/603 El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Program Başkanı Doç. Dr. Sibel KILIÇ 02163365770/623

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • 3 boyutlu algılama yeteneğinin kazandırılması
 • Tasarımın temel ilkelerini ve plastik unsurlarını kavrama ve uygulama becerisinin kazandırılması
 • Görülen her türlü biçim ve objeleri tasarıma dönüştürmek üzere, algılayabilme becerisinin kazandırılması
 • Metale çeşitli teknikler kullanarak form verebilme becerisinin kazandırılması
 • Mumdan kolye, küpe yüzük yapma ve modelleri ağaç haline getirip maden dökümüne çevirme becerilerinin kazandırılması
 • Takı parçalarını birleştirme, kilit sistemlerini öğrenme ve yapabilme becerisinin kazandırılması
 • Teknolojiyi kullanarak takı tasarımı yapma becerisinin kazandırılması
 • Kişiye özel ve artistik takı tasarlama ve uygulama becerisinin kazandırılması
 • Çeşitli materyaller kullanarak takı tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisinin kazandırılması
 • Form ve inşa becerisinin kazandırılması
 • Tek bir konu çerçevesinde araştırma yaparak 4 yarı yılın sentezinden oluşan özgün tasarımlar ortaya koyabilme becerisinin kazandırılması
 • Tasarımlara alt yapı ve entelektüel birikim oluşturması ve sanat kültürünün yükseltilmesi için teorik sanat eğitimi bilgilerinin verilmesi
 • Uygulama alanı ile ilgili iş ve sosyal güvenlik esaslarının kavratılması ve atölyede kullanılan her türlü malzemenin güvenlik esasları ile birlikte tanıtılması
 • Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.
 • Kuyumculukta kullanılan metallerin kimyasal özelliklerinin tanıtılması ve malzeme bilgisinin verilmesi
 • Kuyumculukta kullanılan değerli ve yarı değerli organik ve inorganik taşların tanıtılması

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat