Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Önlisans - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Makine

Program Tanımları

Kuruluş

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yüksek öğretim Kuruluşunun 23 Ocak 1991 tarihli kararı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Makine Programı, Teknik Programlar Bölümü bünyesinde Okulumuzun kuruluşundan itibaren yer almaktadır.

Kazanılan Derece

Makine Teknikeri Ünvanı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Makine bölümüne ÖSYM tarafından yapılan LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) kayıt yapılabilir. Ayrıca, Makine Meslek Lisesi mezunları sınavsız geçiş haklarını kullanıp, bölümümüze kayıt yaptırabilirler. Yukarıda belirtilen kabul ve kayıt koşulları yanında, üçüncü yarıyıl başında diğer yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden yatay geçiş yolu ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay geçiş ile kayıt yaptıracak öğrenciler için Yükseköğretim kurumları Yatay Geçiş Yönetmeliği uygulanmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümümüz öğrencileri, programda belirtilen bütün derslerinden başarılı olmak, 30 iş günü olan yaz stajını ve bitirme projesini başarı ile tamamlamak koşulu ile bölümümüzde Makine Teknikeri ünvanı ile mezun olurlar.

Program Profili

Endüstrinin ihtiyacı olan, mesleki bilgi ve beceri seviyesi yüksek, iş hayatına ve teknolojik gelişmelere kolay uyum sağlayabilecek kaliteli MAKİNE TEKNİKERLERİNİ yetiştirmektir. Kamu kesimi ve özel sektörde iş olanağı olan bu programda öğrenciler; makine ve ölçme aletlerinin kullanımı, laboratuvar cihazlarının donanımını, bakım ve onarımını yapmayı, teknik rapor ve proje hazırlamayı, iş yerinin ve personelin iş güvenliğini sağlamayı öğrenmektedirler. Ayrıca ÖSYM tarafından düzenlenen DGS (Dikey Geçiş Sınavı)'den ilgili yüksek öğretim kurumlarınının belirtmiş olduğu kritelerdeki puanı almak koşulu ile makine mühendisliği fakülteleri ve teknoloji fakültesine giriş yapıp, lisanslarını tamamlayabilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamu ve özel sektör işletmelerinde; Talaşlı Üretim alanında, Makine Konstrüksiyon, Kalite Kontrol, Montaj ve Servis alanlarında teknik eleman olarak çalışabilirler. Ayrıca kendi işyerlerini açabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Buradan mezun öğrencilerimiz DGS sınavları ile Makine Mühendisliği , Metalurji Mühendisliği , İmalat Mühendisliği gibi lisans programlarına geçiş yapabilmektedir .

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınavın % 40’ ı Final sınavının % 60 ’ ı not ortalamasını verir . “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ” uyarınca bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır " .

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ ggenc@marmara.edu.tr 0.216.4182506/1622 Marmara Üniversitesi TBMYO Makine Programı A Blok Oda No: A311 Goztepe Kampüsü, 34722 İstanbul Erasmus Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nuriye İşgören E-Posta: nisgoren@marmara.edu.tr Telefon&: 0216 418 25 06 - Dahili: 1604 Marmara Üniversitesi TBMYO Makine Programı A Blok Goztepe Kampüsü, 34722 İstanbul

Bölüm Olanakları

Atölye ve Laboratuarlar: Bilgisayar Laboratuarı =30 ad. bilgisayar CAD-CAM Laboratuarı =30 ad. bilgisayar CNC Laboratuarı =8 ad. CNC tezgahı Makine Atölyesi =20 ad. torna tezgahı , 10 ad. freze tezgahı Atölye uygulamaları, Teknik Eğitim Fakültesinin Torna,Freze, Taşlama ve CNC atölyelerinde yapılmaktadır

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Matematik ve fen bilgilerini Makine problemlerinde kullanma becerisine sahip olmak

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Karar verebilme ve inisiyatif kullanma becerisine sahip olmak

- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olmak

Öğrenme Yetkinliği

- Makine alanındaki uygulamalar için gerekli teknikleri öğrenme, ilgili ölçme araçlarını kullanabilme, malzeme seçimi yapabilme ve iş güvenliği hakkında bilgi ve beceri kazanmak

- Kalite ve uluslararası standartları konularında bilgi sahibi olmak ve uygulayabilme becerisine sahip olmak ve kalite kontrol bilincine sahip olmak

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını etkin iletişim kurma becerisi ile yapabilmek

- Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanmak

- Ulusal ve uluslararası çağdaş ve güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak

- Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olmak

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dil bilgisine sahip olmak

Alana Özgü Yetkinlik

- Makine ve ilgili alanlarda problemlerinin tanınmasını, modellenmesini ve çözümlenmesini kavrama becerisine sahip olmak

- İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama ve uygulama becerisine sahip olmak

- Otomasyonun temel bilgilerine sahip olma ve uygulama becerisi

- Makine teknikerliği uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisine sahip olmak

- Makine ile ilgili bazı paket programlarını kullanma becerisine sahip olmak

 • Matematik ve fen bilgilerini Makine problemlerinde kullanma becerisine sahip olmak
 • Makine ve ilgili alanlarda problemlerinin tanınmasını, modellenmesini ve çözümlenmesini kavrama becerisine sahip olmak
 • İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama ve uygulama becerisine sahip olmak
 • Otomasyonun temel bilgilerine sahip olma ve uygulama becerisi
 • Makine teknikerliği uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisine sahip olmak
 • Makine alanındaki uygulamalar için gerekli teknikleri öğrenme, ilgili ölçme araçlarını kullanabilme, malzeme seçimi yapabilme ve iş güvenliği hakkında bilgi ve beceri kazanmak
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını etkin iletişim kurma becerisi ile yapabilmek
 • Karar verebilme ve inisiyatif kullanma becerisine sahip olmak
 • Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanmak
 • Makine ile ilgili bazı paket programlarını kullanma becerisine sahip olmak
 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olmak
 • Ulusal ve uluslararası çağdaş ve güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak
 • Kalite ve uluslararası standartları konularında bilgi sahibi olmak ve uygulayabilme becerisine sahip olmak ve kalite kontrol bilincine sahip olmak
 • Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olmak
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dil bilgisine sahip olmak

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat