Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Önlisans - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Moda Tasarımı

Program Tanımları

Kuruluş

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yükseköğretim Kurulu'nun 23 Ocak 1991 tarihli kararı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Moda Tasarım Programı, 2010-2011 eğitim öğretim döneminde, örgün eğitimde 30 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Moda Tasarım Teknikeri

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tasarım Bölümü bünyesinde bulunan Moda Tasarımı Programı'na ÖSYM tarafından yapılan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) TYT puanı ile kayıt yapılabilir. Yukarıda belirtilen kabul ve kayıt koşullarının yanı sıra, diğer yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden yatay geçiş imkanıyla da öğrenci kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay geçiş ile kayıt yaptıracak öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Yatay Geçiş Yönetmeliği uygulanmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.

Program Profili

Geniş iş olanağı olan bu programda öğrenciler; temel sanat eğitimi, sanat tarihi, moda resimi ve illüstarasyonu, deneysel giysi tasarımı gibi derslerle giysi tasarımının temel prensiplerini, tekstil konfeksiyon üretim sürecini, giysi tasarım ve ürün geliştirme sürecini, tekstil malzeme ve özelliklerini, giysi üretiminde kullanılan ana ve yardımcı malzemelerini ve özelliklerini, işletme ortamında giysi üretiminde kullanılan temel teknikleri, makine ve aletlerin kullanımını, bilgisayar kullanmayı ve sanayide kullanılan CAD/ CAM ve benzeri programları kullanmayı, bilgisayarda giysi tasarımı yapmayı, teknik rapor ve föy hazırlamayı, proje hazırlamayı, öğrenmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Konfeksiyon-hazır giyim üretimi yapan firmalar. Modaevleri ve sipariş üretimi yapan firmalar. Giysi tasarımı yapan ve giysi kalıbı hazırlayarak örnek ürün geliştiren danışmanlık büroları Tekstil Konfeksiyon ve Hazır giyim üretimi yapan firmalar. (Üretim, yönetim, Planlama, Ürün araştırma ve geliştirme, Tasarım, Model uygulama, Kalite kontrol departmanlar) Modaevleri ve sipariş üretimi yapan firmalar. Hazır giyim ile ilgili Mümessil firmalar ve danışmanlık büroları.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Buradan mezun olan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş Sınavından (DGS) öngörülen puanı alanlar lisans programlarına geçiş yapabilmektedir. Buradan mezun olan öğrencilerin geçiş yapabilecekleri moda giyim tasarımı, moda tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, tekstil mühendisliği, tekstil ve moda tasarımı bölümleri; çeşitli üniversitelerin Sanat ve Tasarım, Güzel Sanatlar ve Mühendislik Fakülteleri'nde yer almaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

“Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ara sınavların %40’ı Final sınavının %60’ ı not ortalamasını verir. Ara sınav değerlendirmesini öğretim üyesi; proje çalışmaları, ödev ve laboratuar değerlendirmeleri olarak gruplandırabilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Mesleki derslerde; Tam zamanlı öğrenme, örgün öğretim, Kültür derslerinde; E-öğrenme

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Nuriye İŞGÖREN Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarım Programı Mehmet Genç Kampüsü Cevizli, Kartal / İstanbul nisgoren@marmara.edu.tr 0 216 777 4073

Bölüm Olanakları

Moda Tasarım Atölyesi

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Moda tasarım alanında; temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme

- Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme

- Ulusal ve uluslararası çağdaş ve güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak

- Atatürk'ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olmak

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilme ve etkin kullanabilme

- Renk-Biçim-Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük becerilerini geliştirebilme

- Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulayabilmek

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dil bilgisine sahip olmak

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Malzeme-Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik kuralları öğrenebilme

- Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda Tasarım sürecini planlayabilmek

- Karar verebilme ve inisiyatif kullanma becerisine sahip olmak

- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olmak

Öğrenme Yetkinliği

- Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilme

- Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanmak

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını etkin iletişim kurma becerisi ile yapabilmek

Alana Özgü Yetkinlik

- Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme

 • Moda tasarım alanında; temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme
 • Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilme ve etkin kullanabilme
 • Malzeme-Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik kuralları öğrenebilme
 • Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme
 • Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilme
 • Renk-Biçim-Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük becerilerini geliştirebilme
 • Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme
 • Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda Tasarım sürecini planlayabilmek
 • Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulayabilmek
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını etkin iletişim kurma becerisi ile yapabilmek
 • Karar verebilme ve inisiyatif kullanma becerisine sahip olmak
 • Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanmak
 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olmak
 • Ulusal ve uluslararası çağdaş ve güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak
 • Atatürk'ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olmak
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dil bilgisine sahip olmak
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
5. DÜZEY (ÖNLİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(21-Sanat)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Moda tasarım alanında; temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme

- Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme

- Ulusal ve uluslararası çağdaş ve güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak

- Atatürk'ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olmak

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilme ve etkin kullanabilme

- Renk-Biçim-Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük becerilerini geliştirebilme

- Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulayabilmek

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dil bilgisine sahip olmak

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

- Malzeme-Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik kuralları öğrenebilme

- Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda Tasarım sürecini planlayabilmek

- Karar verebilme ve inisiyatif kullanma becerisine sahip olmak

- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olmak

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

- Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilme

- Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanmak

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını etkin iletişim kurma becerisi ile yapabilmek

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme

Müfredat