Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Önlisans - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Su Ürünleri

Program Tanımları

Kuruluş

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yükseköğretim Kurulu'nun 23 Ocak 1991 tarihli kararı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. 1992 yılında Su Ürünleri Programı kurularak 1993-1994 eğitim ve öğretim yılında örgün öğretime ve 2001 yılında ikinci öğretime öğrenci alınmaya başlanmıştır. Program bünyesinde 6 adet M.Ü Rektörlüğü Araştırma Fonu projesi, bir TÜBİTAK projesi ve T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı projesi tamamlanmıştır. Ayrıca devam eden 3 adet M.Ü. BAPKO projesi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Su Ürünleri Teknikeri

Kabul ve Kayıt Koşulları

Su Ürünleri bölümüne ÖSYM tarafından yapılan LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) eşit ağırlık puanı ile kayıt yapılabilir. Ayrıca, Su Ürünleri Meslek Lisesi mezunları sınavsız geçiş haklarını kullanıp, bölümümüze kayıt yaptırabilirler. Yukarıda belirtilen kabul ve kayıt koşulları yanında, üçüncü yarıyıl başında diğer yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden yatay geçiş yolu ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay geçiş ile kayıt yaptıracak öğrenciler için Yükseköğretim kurumları Yatay Geçiş Yönetmeliği uygulanmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümümüz öğrencileri, programda belirtilen bütün derslerinden başarılı olmak, 30 iş günü olan yaz stajını ve bitirme projesini başarı ile tamamlamak koşulu ile bölümümüzde Su Ürünleri Teknikeri ünvanı ile mezun olurlar.

Program Profili

Kamu kesimi ve özel sektörde iş olanağı olan bu programda öğrenciler; biyoloji, su ürünleri yetiştiriciliğinin prensiplerini, laboratuvar cihazlarının donanımını, bakım ve onarımını yapmayı, teknik rapor ve proje hazırlamayı, iş yerinin ve personelin iş güvenliğini sağlamayı öğrenmektedirler. Ayrıca ÖSYM tarafından düzenlenen DGS (Dikey Geçiş Sınavı)'den ilgili yüksek öğretim kurumlarınının belirtmiş olduğu kritelerdeki puanı almak koşulu ile su ürünleri fakülteleri, ziraat fakülteleri ve deniz bilimleri ve teknoloji fakültesine giriş yapıp, lisanslarını tamamlayabilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Devlet kurumlarında tekniker olarak, Özel sektörde ara vasıflı eleman (tekniker) olarak, Bireysel olarak ilgili devlet kurumunun yasa ve yönetmeliklerine uygun olmak koşuluyla su ürünleri üretim işletmeleri, balıkçı gemileri ve su ürünleri ile ilgili diğer kuruluşlarda tekniker olarak istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar mezun oldukları bölümü kabul eden fakültelere geçiş yapabilirler. Su Ürünleri bölümünü bitiren öğrenciler başta Su Ürünleri fakülteleri olmak üzere, Ziraat Fakülteleri ile Deniz Bilimleri ve Teknolojisi fakültelerine geçiş yaparak lisans öğrenimlerini tamamlarlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Herhangi bir dersten başarılı olabilmek için vize sınavının %40’ı, final sınavının %60’ı alınarak o derse ait not ortalaması hesaplanmış olur. “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ünal ERDEM E-Posta: uerdem@marmara.edu.tr Telefon: 0216 418 25 06 - Dahili: 631 Bölüm Web Adresi: http://tbmyo.marmara.edu.tr/bolum/M3M311/bolumlerimiz/su-urunleri Marmara Üniversitesi TBMYO Su ürünleri Programı A Blok Oda No: A320 Goztepe Kampüsü, 34722 İstanbul Erasmus Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nuriye İşgören E-Posta: nisgoren@marmara.edu.tr Telefon: 0216 418 25 06 - Dahili: 604 Marmara Üniversitesi TBMYO Su ürünleri Programı A Blok Goztepe Kampüsü, 34722 İstanbul

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma
 • Su ürünleri alanındaki organizmaların yapısal, fizyolojik ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi
 • Su ürünlerini oluşturan canlıların beslenme ilişkilerini belirleyerek bunların yetiştiricilik alanına uygulama becerisi
 • Ulusal ve uluslar arası sucul ortamlardaki kirlilik problemleri ve çözüm önerileri üretme becerisi
 • Yaşam boyu öğrenme ile ilgili özellikleri kazanma becerisi
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışma yapabilme becerisi
 • Su ürünlerinin avcılığını düzenleyen kurallar ile stokların korunmasına ilişkin becerilerin kazanılması
 • Ekonomik su ürünlerine ilişkin hastalıkların önlenmesiyle ilgili beceri kazanma
 • Su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin projelendirilmesi, kurulması ve yönetimi becerisi
 • Verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi
 • Akvaryum balıklarının yetiştirilmesi, pazarlanması, hastalıklardan korunması alanlarında beceri kazanmak
 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı, iş güvenliği standartlarını ve teknolojiyi izleme becerisi kazanma
 • Deniz ortamlarındaki zararlı organizmaların yapısal, fizyolojik ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi
 • Su canlılarının büyüme, gelişme, beslenme, üreme ve avlanma özellikleri üzerine etkili olan ekolojik koşulları belirleme
 • Deniz ve tatlısu ortamında yaşayan ekonomik balık türlerini tanıma ve biyolojik özelliklerini belirleme becerisi
 • Sucul omurgalı hayvanların taksonomik, biyolojik, sistematik ve üretim ile ilgili bilgileri kazanma becerisi

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat